Modellering och simulering av fukt- och kloridjonstransport i betongens mikrostruktur
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Om modellering och simulering av fukt- och kloridjonstransport i betong handlar ett pågående doktorandprojekt på Chalmers, i Göteborg. Projektet som presenteras i denna artikel genomförs i samarbete mellan avdelningarna Betongbyggnad och Material- och beräkningsmekanik. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och syftar till att utveckla en förfinad beräkningsmodell som bygger på så kallad ”flerskalig modellering” (FSM) där betongens starkt heterogena mikrostruktur tas i beaktande.

Fukt

Kloridjoner

Flerskalig modellering

Betong

Diffusion

Författare

Filip Nilenius

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 102 7 50-54

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08