Modellering och simulering av fukt- och kloridjonstransport i betongens mikrostruktur
Magazine article, 2010

Om modellering och simulering av fukt- och kloridjonstransport i betong handlar ett pågående doktorandprojekt på Chalmers, i Göteborg. Projektet som presenteras i denna artikel genomförs i samarbete mellan avdelningarna Betongbyggnad och Material- och beräkningsmekanik. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och syftar till att utveckla en förfinad beräkningsmodell som bygger på så kallad ”flerskalig modellering” (FSM) där betongens starkt heterogena mikrostruktur tas i beaktande.

Fukt

Kloridjoner

Flerskalig modellering

Betong

Diffusion

Author

Filip Nilenius

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Fredrik Larsson

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Karin Lundgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Kenneth Runesson

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 102 7 50-54

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/8/2017