THE USE OF PROXY PARAMETERS IN PRE-INVESTIGATION, DESIGN AND CONSTRUCTION OF TUNNELS WITH APPLICATION TO GROUTING
Paper i proceeding, 2010

Författare

Gunnar Gustafson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Lisa Hernqvist

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Åsa Fransson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Johan Funehag

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Bergmekanikk i Norden/Rock mechanics in the Nordic Contries, Kongsberg, Norway, 9-12 june, 2010

s.123-132
9788282080170 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

9788282080170

Mer information

Skapat

2017-10-07