Noise Techniques in Nuclear Systems
Kapitel i bok, 2010

reactor power noise

zero power reactor noise

noise diagnostics

Författare

Imre Pazsit

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Christophe Demaziere

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Handbook of Nuclear Engineering

1629-1737
978-0-387-98130-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan fysik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-0-387-98130-7

Mer information

Skapat

2017-10-07