Hálózati menedzsment
Kapitel i bok, 2010

Författare

David Ford

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

Ivan Snehota

In: Håkansson, H. (ed): Határtalan Hálózatok. Budapest: Aliena Kiadó.

21-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06