Árazas az uzleti kapcsolatokban – az ár mint empirikus jelenség
Kapitel i bok, 2010

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

Debbie Harrison

In: Håkansson, H. (ed): Határtalan Hálózatok. Budapest: Aliena Kiadó

21-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06