Distribution network evolution – challenges for practice and theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

IMP Journal

0809-7259 (ISSN)

Vol. 4 3 160-169

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06