1H NMR spectral studies of lignins Quantitative estimates of some types of structural elements
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

lignin structure NMR

Författare

Knut Lundquist

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp & Paper Research Journal

Vol. 6 3 140-146

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Produktion

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08