Multipliers of Multidimensional Fourier Algebras
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

I. G. Todorov

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Operators and Matrices

1846-3886 (ISSN)

Vol. 4 4 459-484

Ämneskategorier

Matematik

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06