On the Speed of Biased Random Walk in Translation Invariant Percolation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Maria Deijfen

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

ALEA - Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics

Vol. 7 19-40

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Diskret matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06