Varför vill Södertörns högskola ha en vetenskapsfientlig rektor?
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Sören Holst

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Newsmill

7 januari 2010

Ämneskategorier

Genusstudier

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-06