Rektorskandidaten som är vetenskapsfientlig
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Sören Holst

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Tentakel

Februari 2010

Ämneskategorier

Genusstudier

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-06