Om geoengineering
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Uppsalainitiativet

11 januari 2010

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Klimatforskning

Mer information

Skapat

2017-10-06