Om geoengineering
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Uppsalainitiativet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Klimatforskning