Book Review: The Cult of Statistical Significance
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Notices of the American Mathematical Society

October 2010 1129-1130

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06