Book Review: The Cult of Statistical Significance
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Notices of the American Mathematical Society

1129-1130

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik