Religion hanteras bäst under lektionerna i historia
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Christer Sturmark

Morgan Johansson

PC Jersild

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Svenska Dagbladet

10 mars

Ämneskategorier

Religionsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06