Gör den 26 september till allmän helgdag
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs-Posten

26 september

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06