Linear Dichroism and Circular Dichroism
Bok, 2010

Circular dichroism

Polarization spectroscopy

Linear dichroism

Författare

Bengt Nordén

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Alison Rodger

Tim Dafforn

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Energi

Livsvetenskaper och teknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-1-84755-902-9