Linear Dichroism and Circular Dichroism
Bok, 2010

Circular dichroism

Polarization spectroscopy

Linear dichroism

Författare

Bengt Nordén

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Alison Rodger

Tim Dafforn

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-1-84755-902-9

Mer information

Skapat

2017-10-07