Bengt Nordén

Professor vid Kemi och biokemi

Jag är nog intresserad av det mesta som rör sig: från att grubbla över livets uppkomst - och om det skedde utanför jorden - till hur en electron rör sig i en atom eller hur ett elektriskt fält utanför en jon kan katalysera en kemisk reaktion. Även om mina forskningsprojekt alla gäller nyfikenhetsdriven grundforskning finns nästan alltid någon intressant praktisk vinkling. Studier av hur molekyler ordnas i en strömmande vätska gav oss t ex en metod att studera protein- och DNA-struktur i lösning, en uppfinning som vi dagligen använder oss av. Undersökningar av hur olika ämnen tar sig igenom ett lipid-membran är ett annat exempel: de kan leda till nya strategier för att få avancerade läkermedel in i levande celler o s v.

I och med de stora anslagen under 2008 (KAUST Award, Advanced Researcher ERC Grant och Linné-centret Bio-inspired Supramolecular Function and Design) har jag kunnat starta några projekt som jag tidigare bara kunna drömma om. De gäller vitt skilda problemställningar men ofta utnyttjande gemensamma kunskapsbaser: DNA studeras sålunda både ur biologiskt relevanta synvinklar (t ex nya principer för igenkänning av långa sekvenser, mekanismer för genetisk rekombination, genterapi och transfektion), men också för att kunna utnyttja dess basspecificitet och strukturella robusthet för att konstruera “adresserbara” tvådimensionella nätverk för nanotekniska tillämpningar (sensorer, molekyär elektronik, nano-motorer). Spektroskopi är en annan arbetshäst som vi använder i en rad känsliga metoder som vi förfinat för analys av struktur och funktion hos de molekylära systemen.


För mer utförlig information se den engelska sidan

Källa: chalmers.se
Image of Bengt Nordén

Visar 488 publikationer

2019

Nanomedical Relevance of the Intermolecular Interaction Dynamics-Examples from Lysozymes and Insulins

Ruiyan Zhang, Ning Zhang, Marzieh Mohri et al
ACS OMEGA. Vol. 4 (2), p. 4206-4220
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Hydrophobic catalysis and a potential biological role of DNA unstacking induced by environment effects

Bobo Feng, Robert P. Sosa, Anna Mårtensson et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 116 (35), p. 17169-17174
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Structural Heterogeneity in Polynucleotide-Facilitated Assembly of Phenothiazine Dyes

Eimer Tuite, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 122 (11), p. 2891-2899
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Linear and circular dichroism characterization of thionine binding mode with DNA polynucleotides

Eimer Tuite, Bengt Nordén
Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Vol. 189, p. 86-92
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Entangled photons from single atoms and molecules

Bengt Nordén
Chemical Physics. Vol. 507, p. 28-33
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Lysozyme's lectin-like characteristics facilitates its immune defense function

R. Y. Zhang, Lisha Wu, T. Eckert et al
Quarterly Reviews of Biophysics. Vol. 50, p. 1-12
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Circular Dichroism, Induced

Kymberley Vickery, Bengt Nordén
Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, p. 299-304
Kapitel i bok
2017

A stretched conformation of DNA with a biological role?

Niklas Bosaeus, Anna Reymer, Tamas Beke-Somfai et al
Quarterly Reviews of Biophysics. Vol. 50, p. UNSP e11-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Quantum entanglement: facts and fiction - how wrong was Einstein after all?

Bengt Nordén
Quarterly Reviews of Biophysics. Vol. 49, p. 1-13
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Probing Microscopic Orientation in Membranes by Linear Dichroism

Sandra Rocha, Maxim Kogan, Tamas Beke-Somfai et al
Langmuir. Vol. 32 (12), p. 2841-2846
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Polarized Spectroscopy with Fluorescent Biomolecular Building Blocks

Bo Albinsson, Bengt Nordén
Fluorescent Analogues of Biomolecular Building Blocks: Design and Applications: Design and Applications (eds M. Wilhelmsson and Y. Tor), p. 40-54
Kapitel i bok
2015

ATP Hydrolysis in the RecA-DNA Filament Promotes Structural Changes at the Protein-DNA Interface

Anna Reymer, Sandor Babik, M. Takahashi et al
Biochemistry. Vol. 54 (30), p. 4579-4582
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Evidence for hydrophobic catalysis of DNA strand exchange

Bobo Feng, Fredrik Westerlund, Bengt Nordén
Chemical Communications. Vol. 51 (34), p. 7390-7392
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

A thermodynamic metric for assessing sustainable use of natural resources

S. Kjelstrup, J. Dewulf, Bengt Nordén
International Journal of Applied Thermodynamics. Vol. 18 (1), p. 66-72
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Peptides from RuAAC- Derived 1,5-Disubstituted Triazole Units

Johan Johansson, Elin Linnea Hermansson, Bengt Nordén et al
European Journal of Organic Chemistry. Vol. 2014 (13), p. 2703-2713
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Shear-Induced Membrane Fusion in Viscous Solutions

Maxim Kogan, Bobo Feng, Bengt Nordén et al
Langmuir. Vol. 30 (17), p. 4875-4878
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Peptide-membrane interactions of arginine-tryptophan peptides probed using quartz crystal microbalance with dissipation monitoring

Hanna Rydberg, Angelika Kunze, Nils Carlsson et al
European Biophysics Journal. Vol. 43 (6-7), p. 241-253
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Force-induced melting of DNA-evidence for peeling and internal melting from force spectra on short synthetic duplex sequences

Niklas Bosaeus, Afaf El-Sagheer, T. Brown et al
Nucleic Acids Research. Vol. 42 (12), p. 8083-8091
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Characterization of a novel cell penetrating peptide derived from human Oct4

E. Harreither, Hanna Rydberg, Helene Åmand et al
Cell Regeneration. Vol. 3 (2), p. 2-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Characterization of a novel cell penetrating peptide derived from human Oct4

E. Harreither, Hanna Rydberg, Helene Åmand et al
New Biotechnology. Vol. 31, p. S6-S6
Artikel i övriga tidskrifter
2014

UV Transition Moments of Tyrosine

Louise Fornander, Bobo Feng, Tamas Beke-Somfai et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 118 (31), p. 9247-9257
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Enhanced Cellular Uptake of Antisecretory Peptide AF-16 through Proteoglycan Binding

Maria Matson Dzebo, Anna Reymer, Kristina Fant et al
Biochemistry. Vol. 53 (41), p. 6566-6573
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Identification and characterization of a novel cell penetrating peptide derived from human Oct4

E. Harreither, Hanna Rydberg, Helene Åmand et al
Journal of tissue engineering and regenerative medicine. Vol. 8, p. 274-274
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Swi5-Sfr1 protein stimulates Rad51-mediated DNA strand exchange reaction through organization of DNA bases in the presynaptic filament

Louise Fornander, A. Renodon-Corniere, N. Kuwabara et al
Nucleic Acids Research. Vol. 42 (4), p. 2358-2365
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Orientation of aromatic residues in amyloid cores: Structural insights into prion fiber diversity

Anna Reymer, K. K. Frederick, Sandra Rocha et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 111 (48), p. 17158-17163
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Initial DNA Interactions of the Binuclear Threading Intercalator Λ,Λ-[μ-bidppz(bipy)4Ru2]4+: An NMR Study with [d(CGCGAATTCGCG)]2

Lisha Wu, Anna Reymer, Christer Persson et al
Chemistry - A European Journal. Vol. 19 (17), p. 5401-5410
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Interactions of Binuclear Ruthenium(II) Complexes with Oligonucleotides in Hydrogel Matrix: Enantioselective Threading Intercalation into GC Context

Piotr Hanczyc, Per Lincoln, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 117 (10), p. 2947-2954
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Tension Induces a Base-Paired Overstretched DNA Conformation

Niklas Bosaeus, Afaf El-Sagheer, T. Brown et al
Biophysical Journal. Vol. 104 (2), p. 165A-165A
Artikel i övriga tidskrifter
2013

High anisotropy of flow-aligned bicellar membrane systems

Maxim Kogan, Bengt Nordén, Tamas Beke-Somfai
Chemistry and Physics of Lipids. Vol. 175, p. 105-115
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Membrane interaction of tryptophan-arginine peptides with dual function

Hanna Rydberg, Angelika Kunze, Noomi Altgärde et al
European Biophysics Journal. Vol. 42, p. S169-S169
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Membrane Interaction and Cellular Uptake of Antisecretory Peptide AF-16

Maria Matson Dzebo, Kristina Fant, Bengt Nordén
European Biophysics Journal. Vol. 42, p. S167-S167
Paper i proceeding
2013

Controlling and Monitoring Orientation of DNA Nanoconstructs on Lipid Surfaces

Erik Lundberg, Bobo Feng, Amir Saeid Mohammadi et al
Langmuir. Vol. 29 (1), p. 285-293
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Multiphoton absorption in amyloid protein fibres

Piotr Hanczyc, M.J. Samoć, Bengt Nordén
Nature Photonics. Vol. 7 (12), p. 969-972
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Interactions of a photochromic spiropyran with liposome model membranes

Fabian Jonsson, Tamas Beke-Somfai, Joakim Andreasson et al
Langmuir. Vol. 29 (7), p. 2099-2103
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

DNA hosted and aligned in aqueous interstitia of a lamellar liquid crystal - a membrane-biomacromolecule interaction model system

Nils Carlsson, Fabian Jonsson, Marcus Wilhelmsson et al
Soft Matter. Vol. 9 (33), p. 7951-7959
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Minor-Groove Binding Drugs: Where Is the Second Hoechst 33258 Molecule?

Louise Fornander, Lisha Wu, Martin Billeter et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 117 (19), p. 5820-5830
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Rate of hydrolysis in ATP synthase is fine-tuned by alpha-subunit motif controlling active site conformation

Tamas Beke-Somfai, Per Lincoln, Bengt Nordén
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 110 (6), p. 2117-2122
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

A New Modular Approach to Nanoassembly: Stable and Addressable DNA Nanoconstructs via Orthogonal Click Chemistries

S. R. Gerrard, C. Hardiman, M. Shelbourne et al
ACS Nano. Vol. 6 (10), p. 9221-9228
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Cell surface binding and uptake of arginine- and lysine-rich penetratin peptides in absence and presence of proteoglycans

Helene Åmand, Hanna Rydberg, Louise Fornander et al
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. Vol. 1818 (11), p. 2669-2678
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Nonlinear absorption spectra of ethidium and ethidium homodimer

J. Olesiak-Banska, Piotr Hanczyc, K. Matczyszyn et al
Chemical Physics. Vol. 404, p. 33-35
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Entropy-enthalpy compensation may be a useful interpretation tool for complex systems like protein-DNA complexes: An appeal to experimentalists

Evgeni B. Starikov, Bengt Nordén
Applied Physics Letters. Vol. 100 (19)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Energy phase shift as mechanism for catalysis

Tamas Beke-Somfai, Bobo Feng, Bengt Nordén
Chemical Physics Letters. Vol. 535, p. 169-172
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Towards Artificial Photosynthesis of CO2-Neutral Fuel: Homogenous Catalysis of CO2-Selective Reduction to Methanol Initiated by Visible-Light-Driven Multi-Electron Collector

Yong Na, Per Lincoln, Johan Johansson et al
ChemCatChem. Vol. 4 (11), p. 1746-1750
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Functionalization with C-terminal cysteine enhances transfection efficiency of cell-penetrating peptides through dimer formation

Helene Åmand, Bengt Nordén, Kristina Fant
Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol. 418 (3), p. 469-474
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Enantiospecific kinking of DNA by a partially intercalating metal complex

Anna Reymer, Bengt Nordén
Chemical Communications. Vol. 48 (41), p. 4941-4943
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Editorial: The Molecular Frontiers Foundation: Capturing the Interest of Young Minds

Bengt Nordén
Angewandte Chemie - International Edition. Vol. 51 (22), p. 5262-5263
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Sniffing out early reaction intermediates

Johan Johansson, Bengt Nordén
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 109 (7), p. 2186-2187
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Tension induces a base-paired overstretched DNA conformation

Niklas Bosaeus, Afaf El-Sagheer, T. Brown et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 109 (38), p. 15179-15184
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Two-photon absorption of metal–organic DNA-probes

Piotr Hanczyc, Bengt Nordén, Marek Samoc
Dalton Transactions. Vol. 41 (11), p. 3123-3125
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Short Oligonucleotides Aligned in Stretched Humid Matrix – Secondary DNA structure in Poly(Vinyl Alcohol) Environment

Piotr Hanczyc, Björn Åkerman, Bengt Nordén
Langmuir. Vol. 28 (16), p. 6662-6669
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Ca2+ improves organization of single-stranded DNA bases in human Rad51 filament, explaining stimulatory effect on gene recombination

Louise Fornander, Karolin Frykholm, Anna Reymer et al
Nucleic Acids Research. Vol. 40 (11), p. 4904-4913
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Effects of Tryptophan Content and Backbone Spacing on the Uptake Efficiency of Cell-Penetrating Peptides

Hanna Rydberg, Maria Matson, Helene Åmand et al
Biochemistry. Vol. 51 (27), p. 5531-5539
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Spectral Properties and Orientation of Voltage-Sensitive Dyes in Lipid Membranes

Maria Matson, Nils Carlsson, Tamas Beke-Somfai et al
Langmuir. Vol. 28 (29), p. 10808-10817
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Membrane interaction and secondary structure of de novo designed arginine-and tryptophan peptides with dual function

Hanna Rydberg, Nils Carlsson, Bengt Nordén
Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol. 427 (2), p. 261-265
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Covalent functionalization of carbon nanotube forests grown in situ on a metal-silicon chip

Johan Johansson, Niklas Bosaeus, Nina Kann et al
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Vol. 8344
Paper i proceeding
2012

Entropy-enthalpy compensation as a fundamental concept and analysis tool for systematical experimental data

Evgeni B. Starikov, Bengt Nordén
Chemical Physics Letters. Vol. 538, p. 118-120
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Transition State of Rare Event Base Pair Opening Probed by Threading into Looped DNA

Maxim Kogan, Bengt Nordén, Per Lincoln et al
ChemBioChem. Vol. 12 (13), p. 2001-2006
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Controlled drug release under a low frequency magnetic field: effect of the citrate coating on magnetoliposomes stability

S. Nappini, M. Bonini, F. B. Bombelli et al
Soft Matter. Vol. 7 (3), p. 1025-1037
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Binding of cell-penetrating penetratin peptides to plasma membrane vesicles correlates directly with cellular uptake

Helene Åmand, Carolina Boström, Per Lincoln et al
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. Vol. 1808 (7), p. 1860-1867
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

A new highly adaptable design of shear-flow device for orientation of macromolecules for Linear Dichroism (LD) measurement

Johan Lundahl, Catherine Kitts, Bengt Nordén
The Analyst. Vol. 136 (16), p. 3303-3306
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Double-lock ratchet mechanism revealing the role of alpha SER-344 in FoF1 ATP synthase

Tamas Beke-Somfai, Per Lincoln, Bengt Nordén
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 108 (12), p. 4828-4833
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Nanofabrication Yields. Hybridization and Click-Fixation of Polycyclic DNA Nanoassemblies

Erik Lundberg, Calin Plesa, Marcus Wilhelmsson et al
ACS Nano. Vol. 5 (9), p. 7565-7575
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Sequential One-Pot Ruthenium-Catalyzed Azide-Alkyne Cycloaddition from Primary Alkyl Halides and Sodium Azide

Johan Johansson, Per Lincoln, Bengt Nordén et al
Journal of Organic Chemistry. Vol. 76 (7), p. 2355-2359
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Tryptophan Orientations in Membrane-Bound Gramicidin and Melittin - a Comparative Linear Dichroism Study on Transmembrane and Surface-Bound Peptides

Frida Svensson, Per Lincoln, Bengt Nordén et al
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. Vol. 1808 (1), p. 219-228
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Soft-Surface DNA Nanotechnology: DNA Constructs Anchored and Aligned to Lipid Membrane

Karl Börjesson, Erik Lundberg, Jakob Woller et al
Angewandte Chemie - International Edition. Vol. 50 (36), p. 8312-8315
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Michler's Hydrol Blue: A Sensitive Probe for Amyloid Fibril Detection

Catherine Kitts, Tamas Beke-Somfai, Bengt Nordén
Biochemistry. Vol. 50 (17), p. 3451-3461
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Correlation Between Cellular Localization and Binding Preference to RNA, DNA, and Phospholipid Membrane for Luminescent Ruthenium(II) Complexes

Maria Matson, Frida Svensson, Bengt Nordén et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 115 (7), p. 1706-1711
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Flow-alignment of bicellar lipid mixtures: orientations of probe molecules and membrane-associated biomacromolecules in lipid membranes studied with polarized light

Maxim Kogan, Tamas Beke-Somfai, Bengt Nordén
Chemical Communications. Vol. 47 (26), p. 7356-7358
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

DNA in a polyvinyl alcohol matrix and interactions with three intercalating cyanine dyes

Piotr Hanczyc, Bengt Nordén, Björn Åkerman
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 115 (42), p. 12192-12201
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Using Ethidium To Probe Nonequilibrium States of DNA Condensed for Gene Delivery

Kristina Fant, Bengt Nordén, Per Lincoln
Biochemistry. Vol. 50 (7), p. 1125-1127
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Magnetically Triggered Release From Giant Unilamellar Vesicles: Visualization By Means Of Confocal Microscopy

S. Nappini, T. Al Kayal, D. Berti et al
Journal of Physical Chemistry Letters. Vol. 2 (7), p. 713-718
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Magnetoliposomes for controlled drug release in the presence of low-frequency magnetic field

Silvia Nappini, Francesca Baldelli Bombelli, Massimo Bonini et al
Soft Matter. Vol. 6 (1), p. 154-162
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Design of Potent Inhibitors of Human RAD51 Recombinase Based on BRC Motifs of BRCA2 Protein: Modeling and Experimental Validation of a Chimera Peptide

J. Nomme, A. Renodon-Corniere, Y. Asanomi et al
Journal of Medicinal Chemistry. Vol. 53 (15), p. 5782-5791
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Dual functions of the human antimicrobial peptide LL-37-Target membrane perturbation and host cell cargo delivery

X. A. Zhang, K. Oglecka, S. Sandgren et al
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. Vol. 1798 (12), p. 2201-2208
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Effects of PEGylation and acetylation of PAMAM dendrimers on DNA binding, cytotoxicity and in vitro transfection efficiency

Kristina Fant, E. K. Esbjorner, Alan Jenkins et al
Molecular Pharmaceutics. Vol. 7 (5), p. 1734-1746
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

A new fixation strategy for addressable nano-network building blocks

Erik Lundberg, Afaf El-Sagheer, Petr Kocalka et al
Chemical Communications. Vol. 46 (21), p. 3714-3716
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Mechanical Control of ATP Synthase Function: Activation Energy Difference between Tight and Loose Binding Sites

Tamas Beke-Somfai, Per Lincoln, Bengt Nordén
Biochemistry. Vol. 49 (3), p. 401-403
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Structures of self-assembled amphiphilic peptide-heterodimers: effects of concentration, pH, temperature and ionic strength

Z. L. Luo, Björn Åkerman, S. G. Zhang et al
Soft Matter. Vol. 6 (10), p. 2260-2270
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Fuels for transportation

B. B. Fredholm, Bengt Nordén
Ambio. Vol. 39 (suppl. 1), p. 31-35
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Linear Dichroism and Circular Dichroism

Bengt Nordén, Alison Rodger, Tim Dafforn
Bok
2010

Functionalized Nanostructures: Redox-Active Porphyrin Anchors for Supramolecular DNA Assemblies

Karl Börjesson, Joanna Wiberg, Afaf El-Sagheer et al
ACS Nano. Vol. 4 (9), p. 5037-5046
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

DNA strand exchange catalyzed by molecular crowding in PEG solutions

Bobo Feng, Karolin Frykholm, Bengt Nordén et al
Chemical Communications. Vol. 46 (43), p. 8231-8233
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Membrane-Anchored DNA Assembly for Energy and Electron Transfer

Karl Börjesson, John Tumpane, Thomas Ljungdahl et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 131 (8), p. 2831-2839
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Physical Rationale Behind the Nonlinear Enthalpy-Entropy Compensation in DNA Duplex Stability

Evgeni B. Starikov, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 113 (14), p. 4698-4707
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Thermodynamic Aspects of DNA Nanoconstruct Stability and Design

Peter Sandin, John Tumpane, Karl Börjesson et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 113 (15), p. 5941-5946
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Mechanism of DNA Strand Exchange at Liposome Surfaces Investigated Using Mismatched DNA

Karolin Frykholm, Bengt Nordén, Fredrik Westerlund
Langmuir. Vol. 25 (3), p. 1606-1611
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

DNA Duplex Length and Salt Concentration Dependence of Enthalpy-Entropy Compensation Parameters for DNA Melting

Evgeni B. Starikov, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 113 (33), p. 11375-11377
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Screw motion of DNA duplex during translocation through pore. I. Introduction of the coarse-grained model

Evgeni B. Starikov, D. Hennig, H. Yamada et al
Biophysical Reviews and Letters. Vol. 4 (3), p. 209-230
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Structure of human Rad51 protein filament from molecular modeling and site-specific linear dichroism spectroscopy

Anna Reymer, Karolin Frykholm, K. Morimatsu et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 106 (32), p. 13248-13253
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Assigning Membrane Binding Geometry of Cytochrome c by Polarized Light Spectroscopy

Christina Hagelin, Elin Esbjörner Winters, Per Lincoln et al
Biophysical Journal. Vol. 96 (8), p. 3399-3411
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

DNA Closed Nanostructures: A Structural and Monte Carlo Simulation Study

F. B. Bombelli, F. Gambinossi, M. Lagi et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 112 (48), p. 15283-15294
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Addressable molecular node assembly - high information density DNA nanostructures

Erik Lundberg, John Tumpane, R. Kumar et al
Nucleic acids symposium series (2004) (52), p. 683-684
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Alignment of carbon nanotubes in weak magnetic fields

John Tumpane, N. Karousis, N. Tagmatarchis et al
Angewandte Chemie - International Edition. Vol. 47 (28), p. 5148-5152
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Enhanced DNA strand exchange on positively charged liposomes

Karolin Frykholm, Francesca Baldelli Bombelli, Bengt Nordén et al
Soft Matter (4), p. 2500 - 2506
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

A membrane anchored DNA-based energy/electron transfer assembly

Karl Börjesson, John Tumpane, Thomas Ljungdahl et al
Nucleic acids symposium series (2004) (52), p. 691-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

DNA Polymorphism as an Origin of Adenine-Thymine Tract Length-Dependent Threading Intercalation Rate

Pär Nordell, Fredrik Westerlund, Anna Reymer et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 130 (44), p. 14651-14658
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Finding at-DNA--kinetic recognition of long adenine-thymine stretches by metal-ligand complexes.

Pär Nordell, Fredrik Westerlund, Anna Reymer et al
Nucleic acids symposium series (2004) (52), p. 131-132
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Protein folding as a result of 'self-regulated stochastic resonance': A new paradigm?

Evgeni B. Starikov, D. Hennig, Bengt Nordén
Biophysical Reviews and Letters. Vol. 3 (3), p. 343-363
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Stimulated endocytosis in penetratin uptake: Effect of arginine and lysine

Helene Åmand, Kristina Fant, Bengt Nordén et al
Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol. 371 (4), p. 621-625
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Complex DNA binding kinetics resolved-by combined circular dichroism and luminescence analysis

Fredrik Westerlund, Pär Nordell, J. Blechinger et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 112 (21), p. 6688-6694
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Phospholipid membranes decorated by cholesterol-based oligonucleotides as soft hybrid nanostructures

M. Banchelli, F. Betti, D. Berti et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 112 (35), p. 10942-10952
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Properties of a bio-photovoltaic nano-device

Zackary Chiragwandi, Itai Panas, Lars-Gunnar Johansson et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 112 (48), p. 18717-18721
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Addressable molecular node assembly--functional DNA nanostructures.

John Tumpane, Erik Lundberg, Marcus Wilhelmsson et al
Nucleic acids symposium series (2004) (52), p. 97-98
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

DNA condensation by PAMAM dendrimers: Self-assembly characteristics and effect on transcription

Kristina Fant, Elin Esbjörner Winters, Per Lincoln et al
Biochemistry. Vol. 47 (6), p. 1732-1740
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Luminescent Dipyridophenazine-Ruthenium Probes for Liposome Membranes

Frida Svensson, Minna Li, Bengt Nordén et al
J. Phys. Chem. B. Vol. 112 (35), p. 10969-10975
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Chemical-to-Mechanical Energy Conversion in Biomacromolecular Machines: A Plasmon and Optimum Control Theory for Directional Work. 1. General Considerations

E Starikov, Itai Panas, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 112 (28), p. 8319-8329
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Addressable high-information-density DNA nanostructures

John Tumpane, Peter Sandin, R. Kumar et al
Chemical Physics Letters. Vol. 440 (1-3), p. 125-129
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Membrane binding of pH-sensitive influenza fusion peptides. Positioning, configuration, and induced leakage in a lipid vesicle model

Elin Esbjörner Winters, K. Oglecka, Per Lincoln et al
Biochemistry. Vol. 46 (47), p. 13490-13504
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Kinetic characterization of an extremely slow DNA binding equilibrium

Fredrik Westerlund, Pär Nordell, Bengt Nordén et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 111 (30), p. 9132-9137
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Triplex addressability as a basis for functional DNA nanostructures

John Tumpane, R. Kumar, Erik Lundberg et al
Nano Letters. Vol. 7 (12), p. 3832-3839
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Calorimetric analysis of binding of two consecutive DNA strands to RecA protein illuminates mechanism for recognition of homology

M. Takahashi, F. Maraboeuf, K. Morimatsu et al
Journal of Molecular Biology. Vol. 365 (3), p. 603-611
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Conformational dynamics of DNA polymerase probed with a novel fluorescent DNA base analogue

Gudrun Stengel, J. P. Gill, Peter Sandin et al
Biochemistry. Vol. 46 (43), p. 12289-12297
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Membrane Interactions of Cell-Penetrating Peptides

Bengt Nordén, Elin Esbjörner Winters, Astrid Gräslund
Handbook of cell-Penetrating Peptides, p. 109-137
Kapitel i bok
2007

Retinoid chromophores as probes of membrane lipid order

Frida Svensson, Per Lincoln, Bengt Nordén et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 111 (36), p. 10839-10848
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Kinetic recognition of AT-rich DNA by ruthenium complexes

Pär Nordell, Fredrik Westerlund, Marcus Wilhelmsson et al
Angewandte Chemie - International Edition. Vol. 46 (13), p. 2203-2206
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Tryptophan Orientation in Model Lipid Membranes

Elin Esbjörner Winters, Christina Hagelin, Bo Albinsson et al
Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol. 361 (3), p. 645-650
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Counterion-mediated Membrane Penetration: Cationic Cell-penetrating Peptides overcome Born Energy Barrier by Ion-pairing with Phospholipids

Elin Esbjörner Winters, Per Lincoln, Bengt Nordén
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes. Vol. 1768 (6), p. 1550-1558
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Enthalpy-entropy compensation: A phantom or something useful?

Evgeni B. Starikov, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 111 (51), p. 14431-14435
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Conserved conformation of RecA protein after executing the DNA strand-exchange reaction. A site-specific linear dichroism structure study

Karolin Frykholm, K. Morimatsu, Bengt Nordén
Biochemistry. Vol. 45 (37), p. 11172-11178
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

A polarized-light spectroscopy study of interactions of a hairpin polyamide with DNA

Christina Hagelin, R. Johnsson, U. Ellervik et al
Biophysical Journal. Vol. 91 (3), p. 904-911
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Membrane interactions of cell-penetrating peptides probed by tryptophan fluorescence and dichroism techniques: Correlations of structure to cellular uptake

Christina Hagelin, Elin Esbjörner Winters, Per Lincoln et al
Biochemistry. Vol. 45 (24), p. 7682-7692
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Sequence-specific DNA Binding Agents

Marcus Wilhelmsson, Per Lincoln, Bengt Nordén
Sequence-specific DNA Binding Agents
Kapitel i bok
2005

Thermodynamics of PNA Interactions

Bengt Nordén, Tommi Ratilainen, Anders Holmén
Peptide Nucleic Acids. Protocols and Applications, p. 77-105
Kapitel i bok
2005

Membrane destabilizing properties of cell-penetrating peptides

Per Thoren, Daniel Persson, Per Lincoln et al
Biophysical Chemistry. Vol. 114 (2-3), p. 169-179
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Enantioselective luminescence quenching of DNA light-switch [Ru(phen) 2dppz]2+ by electron transfer to structural homologue [Ru(phendione)2dppz]2+

Fredrik Westerlund, F. Pierard, Mattias P Eng et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 109 (36), p. 17327-17332
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Monitoring the DNA binding kinetics of a binuclear ruthenium complex by energy transfer: Evidence for slow shuffling

Fredrik Westerlund, Marcus Wilhelmsson, Bengt Nordén et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 109 (44), p. 21140-21144
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Effects of a hairpin polyamide on DNA melting: Comparison with distamycin and Hoechst 33258

P.L. James, L. Le Strat, U. Ellervik et al
Biophysical Chemistry. Vol. 111 (3), p. 205-212
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Ambivalent Intercalators for DNA: L-Shaped Platinum(II) Complexes

Bengt Nordén, Per Lincoln, Matteo Cusumano et al
Inorganic Chemistry. Vol. 43 (7), p. 2416-2421
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Effects of a hairpin polyamide on DNA melting: comparison with distamycin and Hoechst 33258

Bengt Nordén, Christina Bratwall, Peter L. James et al
Biophysical Chemistry. Vol. 111 (3), p. 205-212
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Membrane binding and translocation of cell-penetrating peptides

Per Thoren, Daniel Persson, Elin Esbjörner Winters et al
Biochemistry. Vol. 43 (12), p. 3471-3489
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Vesicle size-dependent translocation of penetratin analogs across lipid membranes

Daniel Persson, Per Thoren, Elin Esbjörner Winters et al
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. Vol. 1665 (1-2), p. 142-155
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

DNA adopts normal B-form upon incorporation of highly fluorescent DNA base analogue tC: NMR structure and UV-Vis spectroscopy characterization

Cecilia Engman, Peter Sandin, Sadie Osborne et al
Nucleic Acids Research. Vol. 32 (17), p. 5087-95
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Vesicle membrane interactions of penetratin analogs

Daniel Persson, Per Thoren, Per Lincoln et al
Biochemistry. Vol. 43, p. 11045-11055
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Orientation and conformation of cell-penetrating peptide penetratin in phospholipid vesicle membranes determined by polarized-light spectroscopy.

Christina Hagelin, Per Lincoln, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 125 (47), p. 14214-14215
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Meso stereoisomer as a probe of enantioselective threading intercalation of semirigid ruthenium complex [µ-(11,11'-bidppz)(phen)4Ru2]4+

Marcus Wilhelmsson, Elin Esbjörner Winters, Fredrik Westerlund et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 107 (42), p. 11784-11793
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Photophysical Characterization of Fluorescent DNA Base Analogue, tC

Marcus Wilhelmsson, Peter Sandin, Anders Holmén et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 107 (34), p. 9094-9101
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Application of a Novel Analysis To Measure the Binding of the Membrane-Translocating Peptide Penetratin to Negatively Charged Liposomes

Daniel Persson, Per Thoren, Mattias Herner et al
Biochemistry. Vol. 42, p. 421-429
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Uptake of analogs of penetratin, Tat(48-60) and oligoarginine in live cells

Per Thoren, Daniel Persson, Petter Isakson et al
Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol. 307 (1), p. 100-107
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Picosecond and Steady-State Emission of [Ru(dppz)(phen)2]2+ in Glycerol: Anomalous Temperature Dependence Reveals Fast Excited State Equilibrium

Bengt Nordén, Per Lincoln
J.Phys.Chem.. Vol. 107, p. 1000-1009
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Micelle-sequestered dissociation of cationic DNA-intercalated drugs: Unexpected surfactant-induced rate enhancement

Fredrik Westerlund, Marcus Wilhelmsson, Bengt Nordén et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 125 (13), p. 3773-3779
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Formation of DNA Triple Helices by an Oligonucleotide Conjugated to a Fluorescent Ruthenium Complex

Bengt Nordén, Per Lincoln, G. N. Grimm et al
Chem. Biochem. Vol. 3, p. 324-331
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Invisible Liposomes: Refractive Index Matching with Sucrose Enables Flow Dichroism Assessment of Peptide Orientation in Lipid Vesicle Membranes

Bengt Nordén, Per Lincoln, Malin Ardhammar
Proc. Natl. Acad. Sci. USA. Vol. 99, p. 15313-15317
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Arrangement of RecA Protein in Its Active Filament Determined by Polarized-Light Spectroscopy

Bengt Nordén, K. Morimatsu, M. Takahashi
Proc. Natl. Acad. Sci. USA. Vol. 99, p. 11688-11693
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

DNA-binding of semirigid binuclear ruthenium complex Δ,Δ-[µ-(11,11 '-bidppz)(phen)4Ru2]4+: Extremely slow intercalation kinetics

Marcus Wilhelmsson, Fredrik Westerlund, Per Lincoln et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 124 (41), p. 12092-12093
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

DNA as a Catalyst and Catalytic Template for the Racemisation of Metal Tris-Phenanthroline Complexes

A. Rodger, Bengt Nordén, M. Rodger et al
European Journal of Inorganic Chemistry (1), p. 49-53
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Flow Oriented Linear Dichroism to probe Protein Orientation in Membrane Environments

A. Rodger, J. Rajendra, R. Marrington et al
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 4 (16), p. 4051-4057
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Genetic screening using the colour change of a PNA-DNA hybrid-binding cyanine dye

Marcus Wilhelmsson, Bengt Nordén, K. Mukherjee et al
Nucleic Acids Research. Vol. 30 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Picosecond Kerr-Gated Time-Resolved Raman Spectroscopy of the [Ru(phen)2dppz]2+ Chromophore Interacting with DNA

Bengt Nordén, Per Lincoln, Björn Önfelt et al
Journal of Inorganic Biochemistry. Vol. 91, p. 286-297
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Ratchet Device with Broken Friction Symmetry

Bengt Nordén, Y. Zolotaryuk, P. Christiansen et al
Applied Physics Letters. Vol. 80 (4), p. 2601-2603
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Ratchet due to Broken Friction Symmetry

Bengt Nordén, Y. Zolotaryuk, P.L. Christiansen et al
Phys. Rev. E.. Vol. 65 (1), p. Art. # 011110-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Morphology and Molecular Conformation in Thin Films of Poly-gamma-methyl-L-glutamate at the Air-Water Interface

H. Gillgren, A. Stenstam, Malin Ardhammar et al
Langmuir. Vol. 18 (2), p. 462-469
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

ADP Stabilizes the Human Rad51-single stranded DNA Complex and Promotes Its DNA Annealing Activity

Hye-Kyung Kim, Katsumi Morimatsu, Bengt Nordén et al
Genes to Cells. Vol. 7 (11), p. 1125-1134
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Cell Studies of the DNA Bis-Intercalator Delta-Delta [mu-C4(cpdppz)2(phen)4Ru2dppz]4+: Toxic Effects and Properties as a Light- Emitting DNA Probe in V79 Chinese Hamster Cells

Bengt Nordén, Per Lincoln, B. Önfelt et al
Mutagenesis. Vol. 17, p. 317-320
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Absolute configuration and electronic state properties of light-switch complex [Ru(phen)2dppz]2+ deduced from oriented circular dichroism in a lamellar liquid crystal host

Malin Ardhammar, Per Lincoln, A. Rodger et al
Chemical Physics Letters. Vol. 354 (1-2), p. 44-50
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Thermodynamics of PNA Interactions with DNA and RNA

Tommi Ratilainen, Bengt Nordén
Methods in Molecular Biology. Vol. 208, p. 59-88
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Novel Chiral Pyromellitdiimide (1,2,4,5-Benzenetetracarboxydiimide) Dimers and Trimers: Exploring Their Structure, Electronic Transitions and Exciton Coupling

J. Gawronski, M. Brzostowska, K. Gawronska et al
Chemistry - A European Journal. Vol. 8, p. 2484-2494 and ibid. 2833
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

A simple model for gene targeting

Tommi Ratilainen, Per Lincoln, Bengt Nordén
Biophysical Journal. Vol. 81 (5), p. 2876-2885
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Picosecond Time-Resolved Resonance Raman Probing the Light Switch States of [Ru(Phen)2dppz]2+

C.G. Coates, Johan Olofsson, M. Coletti et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 105 (50), p. 12653-12664
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Penetratin-induced Aggregation and Subsequent Dissociation of Negatively Charged Phospholipid Vesicles

Daniel Persson, Per Thoren, Bengt Nordén
FEBS Letters. Vol. 505 (2), p. 307-312
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Ligand Substituents of Ruthenium Dipyridophenazine Complexes Sensitively Determine Orientation in Liposome Membrane

Bengt Nordén, Per Lincoln, Malin Ardhammar
J. Phys. Chem.. Vol. 105, p. 11363-11368
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

A highly fluorescent DNA base analogue that forms Watson-Crick base pairs with guanine

Marcus Wilhelmsson, A. Holmen, Per Lincoln et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 123 (10), p. 2434-2435
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Enantioselective DNA Threading Dynamics by Phenazine-Linked [Ru(phen)2dppz]2+ Dimers

Björn Önfelt, Per Lincoln, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 124 (16), p. 3630-3637
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Characterization of PNA and DNA Immobilization and Subsequent Hybridization with DNA Using Acoustic-Shear-Wave Attenuation Measurements

Fredrik Höök, Arghya Ray, Bengt Nordén et al
Langmuir. Vol. 17 (26), p. 8305-8312
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Linear and Circular Dichroism of Drug-Nucleic Acid Complexes

M. Eriksson, Bengt Nordén
Methods in Enzymology. Vol. 340, p. 68-98
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Co-Ion Dependence of DNA Nuclease Activity Suggests Hydrophobic Cavitation as a Potential Source of Activation Energy

Hye-Kyung Kim, Eimer Tuite, Bengt Nordén et al
European Physical Journal E. Vol. 4 (4), p. 411-417
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Influence of DNA on Charge Separation Processes of Ruthenium(II) Complexes

Eimer Tuite, Per Lincoln, Björn Önfelt et al
Journal of Inorganic Biochemistry (abstract). Vol. 86 (1), p. 109-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Interactions of tris(phenanthroline)ruthenium(II) enantiomers with DNA: Effects on helix flexibility studied by the electrophoretic behavior of reptating DNA in agarose gel

Katrin Gisselfält, Per Lincoln, Bengt Nordén et al
Journal of Physical Chemistry B Materials. Vol. 104 (15), p. 3651-3659
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Synthesis and fluorescence properties of novel transmembrane probes and determination of their orientation within vesicles

E. Quesada, Malin Ardhammar, Bengt Nordén et al
Helvetica Chimica Acta. Vol. 83 (9), p. 2464-2476
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Pendulum as a model system for driven rotation in molecular nanoscale machines

A. V. Zolotaryuk, P. L. Christiansen, Bengt Nordén et al
Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics. Vol. 61 (3), p. 3256-3259
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Probing DNA conductivity with photoinduced electron transfer and scanning tunneling microscopy

Eimer Tuite, Per Lincoln, Johan Olofsson et al
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, p. 277-283
Paper i proceeding
2000

Peptide nucleic acid (PNA): its medical and biotechnical applications and promise for the future

Arghya Ray, Bengt Nordén
FASEB Journal. Vol. 14 (9), p. 1041-1060
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Thermodynamics of sequence-specific binding of PNA to DNA

Tommi Ratilainen, A. Holmen, Eimer Tuite et al
Biochemistry. Vol. 39 (26), p. 7781-7791
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

DNA-Drug Interactions

Malin Ardhammar, Bengt Nordén, Tomas Kurucsev
Circular dichroism: principles and applications (Eds. Berova, N., Nakanishi, K. and Woody, R.W.), p. 741-768 (Chapter 26)
Kapitel i bok
2000

The Antennapedia peptide penetratin translocates across lipid bilayers - the first direct observation

Per Thoren, Daniel Persson, M. Karlsson et al
FEBS Letters. Vol. 482 (3), p. 265-268
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

DNA binding thermodynamics and sequence specificity of chiral piperazinecarbonyloxyalkyl derivatives of anthracene and pyrene

Hans-Christian Becker, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 122 (35), p. 8344-8349
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Detection of point mutations in DNA by PNA-based quartz-crystal biosensor

P. Wittung-Stafshede, Michael Rodahl, Bengt Herbert Kasemo et al
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Vol. 174 (1-2), p. 269-273
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Femtosecond linear dichroism of DNA-intercalating chromophores: Solvation and charge separation dynamics of [Ru(phen)2dppz]2+ systems

Björn Önfelt, Per Lincoln, Bengt Nordén et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 97 (11), p. 5708-5713
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

DNA Binding mode and sequence specificity of piperazinylcarbonyloxyethyl derivatives of anthracene and pyrene

Hans-Christian Becker, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 121 (51), p. 11947-11952
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Difference between active and inactive nucleotide cofactors in the effect of DNA binding and the helical structure of RecA filament

C. Ellouze, T. Selmane, Hye-Kyung Kim et al
European Journal of Biochemistry. Vol. 262 (1), p. 88-94
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

The L2 Loop Peptide of recA Stiffens and restricts Base Motions of Single-stranded DNA Similar to Intact Protein

T. Selmane, Pernilla Wittung Stafshede, F. Maraboeuf et al
FEBS Letters. Vol. 446 (1), p. 30-34
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

A molecular staple for DNA: Threading bisintercalating D-[Ru(phen)2DPPZ]2+ dimer

Björn Önfelt, Per Lincoln, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 121 (46), p. 10846-10847
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Peptide nucleic acids (PNA) derived from N-(N-methylaminoethyl)glycine. Synthesis, hybridization and structural properties

G. Haaima, H. Rasmussen, G. Schmidt et al
New Journal of Chemistry. Vol. 23 (8), p. 833-840
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Soliton and ratchet motions in helices

A.V. Zolotaryuk, P.L. Christiansen, Bengt Nordén et al
Condensed Matter Physics. Vol. 2, p. 293-302
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

In vitro membrane penetration of modified peptide nucleic acid (PNA)

Malin Ardhammar, Bengt Nordén, P.E. Nielsen et al
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. Vol. 17 (1), p. 33-40
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Thermodynamics of PNA-Nucleic Acid Interactions

Anders Holmén, Bengt Nordén
Peptide Nucleic Acids: Protocolls and Applications (eds. Peter E. Nielsen, Michael Egholm), p. 87-97
Kapitel i bok
1999

Studies on the Adduct Heterogeneity of Benzo(a)pyrene 7,8-Dihydrodiol 9,10-Epoxide Stereoisomers Covalently Bound to Deoxyribooligonucleotides by Induced Circular Dichroism and Light Absorption Spectroscopy

P. Pradhan, B. Jernström, A. Seidel et al
Chemical Research in Toxicology. Vol. 12 (5), p. 403-411
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Peptide nucleic acids

Bengt Nordén, Pernilla Wittung Stafshede
The Encyclopedia of Molecular Biology (ed. Thomas E.Creighton), p. 1801-1808
Kapitel i bok
1999

Electronic spectroscopy: Induced Circular Dichroism

Bengt Nordén, Kymberley Vickery
Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, (J. Lindon, G. Tranter and J. Holmes, eds.) ,Academic Press, p. 869-874
Kapitel i bok
1999

DNA binding of L- and D-cis-b-[-[Ru(RR-picchxn)(phen)]2+studied by NMR and flow linear dichroism spectroscopy

K. Vickery, R. Vagg, Per Lincoln et al
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. Vol. 17 (3), p. 519-525
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Induced Circular Dichroism

Kymberley Vickery, Bengt Nordén
Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, p. 999-1004
Kapitel i bok
1998

Recognition and characterization of binding modes of Δ- and Λ-[Ru(phen)3]2+ and Δ- and Λ-[Ru(phen)2DPPZ]2+ by the 23Na NMR Relaxation and Binding Free Energy Parameters

F.C. Marincola, M. Casu, G. Saba et al
Chemical Physics. Vol. 236 (1-3), p. 301-308
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Base Orientation of Second DNA in RecA-DNA Filaments. Analysis by combination of linear dichroism and small angle neutron scattering in flow-oriented solution

Bengt Nordén, Pernilla Wittung Stafshede, C. Ellouze et al
Journal of Biological Chemistry. Vol. 273 (25), p. 15682-15686
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

DNA Binding Geometries of Ruthenium(II) Complexes with 1,10-Phenanthroline and 2,2'-Bipyridine Ligands Studied with Linear Dichroism Spectroscopy. Borderline Cases of Intercalation

Per Lincoln, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry B Materials. Vol. 102 (47), p. 9583-9594
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Chromophore Orientation in Liposome Membranes Probed with Flow Dichroism

Malin Ardhammar, Nabil Mikati, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 120 (38), p. 9957-9958
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Hybridization of peptide nucleic acid

Tommi Ratilainen, Anders Holmén, Eimer Tuite et al
Biochemistry. Vol. 37 (35), p. 12331-12342
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Interactions of the Antiviral Quinoxaline Derivative 9-OH-B220 {2,3-dimethyl-6-(dimethylaminoethyl)-9-hydroxy-6H-indolo-[2,3-b] quinoxaline} with Duplex and Triplex forms of Synthetic DNA and RNA

U. Sehlstedt, P. Aich, J. Bergman et al
Journal of Molecular Biology. Vol. 278 (1), p. 31-56
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Coupled-Oscillator Type Derivation of Magnetic Circular Dichroism

A. Rodger, Bengt Nordén
Enantiomer. Vol. 3 (4-5), p. 409-421
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Binding Mode of Norfloxacin to Calf Thymus DNA

G.S. Son, J-A. Yeo, M-S. Kim et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 120 (26), p. 6451-6457
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Excited States of the Phthalimide Chromophore and Their Exciton Couplings: A Tool for Stereochemical Assignments

J. Gawronski, F. Kazmierczak, K. Gawronska et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 120 (46), p. 12083-12091
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Photophysical evidence that Delta- and Lambda-[Ru(phen)2(dppz)]2+ intercalate DNA from the minor groove

Eimer Tuite, Per Lincoln, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 119 (1), p. 239-240
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Short-circuiting the molecular wire: Cooperative binding of Delta- [Ru(phen)2dppz]2+ and Delta-[Rh(phi)2bipy]3+ to DNA

Per Lincoln, Eimer Tuite, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 119 (6), p. 1454-1455
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Absence of chiral discrimination in the interaction of tris(diphenanthroline)ruthenium(II) with DNA

Hye-Kyung Kim, Per Lincoln, Bengt Nordén et al
Chemical Communications (24), p. 2375-2376
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Recognition of Double-Stranded DNA by Peptide Nucleic Acids

Pernilla Wittung, P. Nielsen, Bengt Nordén
Nucleosides and Nucleotides. Vol. 16 (5-6), p. 599-602
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Observation of a PNA-PNA-PNA triplex

Pernilla Wittung, P. Nielsen, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 119 (13), p. 3189-3190
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Electronic Spectra and Transition Moments of 6-(2’-Pyridiniumyl)phenanthridinium Photoactive DNA Intercalators

G. Colmenarejo, Anders Holmén, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry B Materials. Vol. 101 (26), p. 5196-5204
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Thermochemical and kinetic evidence for nucleotide-sequence-dependent RecA-DNA interactions

Pernilla Wittung, C. Ellouze, F. Maraboeuf et al
European Journal of Biochemistry. Vol. 245 (3), p. 715-719
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

The transcription factor C/EBP-b and its role in ovarian function; evidence for direct involvement in the ovulatory process

M. Pall, P. Hellberg, M. Brännström et al
EMBO Journal. Vol. 16 (17), p. 5273-5279
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Binding Geometries of Triple Helix Selective Benzopyrido [4,3-b]indole Ligands Complexed with Double- and Triple-Helical Polynucleotides

S.K. Kim, J-S. Sun, T. Garestier et al
Biopolymers. Vol. 42 (1), p. 101-111
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Circular dichroism and linear dichroism

Bengt Nordén, Alison Rodger
Bok
1997

Assignment of electronic transition moment directions of adenine from linear dichroism measurements

Anders Holmén, Anders Broo, Bo Albinsson et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 119 (50), p. 12240-12250
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Ground- and excited-state properties of molecular complexes between adenine and 2,7-diazapyrene and its N-methylated cations

Hans-Christian Becker, Anders Broo, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry A. Vol. 101 (47), p. 8853-8860
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Extended DNA-Recognition Repertoire of Peptide Nucleic Acid (PNA): PNA-dsDNA triplex formed with cytosine-rich homopyrimidine PNA

Pernilla Wittung, P. Nielsen, Bengt Nordén
Biochemistry. Vol. 36 (26), p. 7973-7979
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Nucleotide Cofactor-Dependent Structural Change of Xenopus laevis Rad51 Protein Filament Detected by Small-Angle Neutron Scattering Measurements in Solution

C. Ellouze, Hye-Kyung Kim, K. Maeshima et al
Biochemistry. Vol. 36 (44), p. 13524-13529
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

DNA Binding Properties of 2,7-Diazapyrene and its N-methylated Cations Studied by Linear and Circular Dichroism Spectroscopy and Calorimetry

Hans-Christian Becker, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 119 (25), p. 5798-5803
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Dissociation of non-complementary second DNA strand from RecA filament without ATP hydrolysis: mechanism of the search for homologous DNA

C. Ellouze, Bengt Nordén, M. Takahashi
Journal of Biochemistry. Vol. 121 (6), p. 1070-1075
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Electronic transition moments of 2-aminopurine

Anders Holmén, Bengt Nordén, Bo Albinsson
Journal of the American Chemical Society. Vol. 119 (13), p. 3114-3121
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Effects of minor and major groove-binding drugs and intercalators on the DNA association of minor groove-binding proteins RecA and deoxyribonuclease I detected by flow linear dichroism

Eimer Tuite, Ulrika Sehlstedt, Per Hagmar et al
European Journal of Biochemistry. Vol. 243 (1-2), p. 482-492
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Binding Mode of [Ruthenium(II) (1,10-Phenanthroline)2L]2+ with Poly(dT*dA-dT) Triplex. Ligand Size Effect on Third-Strand Stabilization

S. D. Choi, M. S. Kim, S. K. Kim et al
Biochemistry. Vol. 36 (1), p. 214-223
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Peptide nucleic acids with a conformationally constrained chiral cyclohexyl-derived backbone

P. Lagriffoule, Pernilla Wittung, M. Eriksson et al
Chemistry - A European Journal. Vol. 3 (6), p. 912-919
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Kinetics for hybridization of peptide nucleic acids (PNA) with DNA and RNA studied with the BIAcore technique

Kristine Kilså-Jensen, H. Örum, P. Nielsen et al
Biochemistry. Vol. 36 (16), p. 5072-5077
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

Binuclear ruthenium(II) phenanthroline compounds with extreme binding affinity for DNA

Per Lincoln, Bengt Nordén
Chemical Communications (18), p. 2145-2146
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

Ionic effects on the stability and conformation of peptide nucleic acid complexes

S. Tomac, M. Sarkar, Tommi Ratilainen et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 118 (24), p. 5544-5552
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

DNA structural features responsible for sequence-dependent binding geometries of Hoechst 33258

J. H. Moon, S. K. Kim, Ulrika Sehlstedt et al
Biopolymers. Vol. 38 (5), p. 593-606
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

Second-site RecA - DNA interactions: Lack of identical recognition

Pernilla Wittung, L. R. Bazemore, M. Takahashi et al
Biochemistry. Vol. 35 (48), p. 15349-15355
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

Roles of Tyr103 and Tyr264 in the regulation of RecA-DNA interactions by nucleotide cofactors

K. Morimatsu, F. Maraboeuf, P. Hagmar et al
European Journal of Biochemistry. Vol. 240 (1), p. 91-97
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

Screening for genetic mutations

Christina Carlsson, Mats Jonsson, Bengt Nordén et al
Nature. Vol. 380 (6571), p. 207-
Artikel i övriga tidskrifter
1996

DNA Interactions with Substitution-Inert Transition Metal Ion Complexes

Bengt Nordén, Per Lincoln, Björn Åkerman et al
Probing of nucleic acids by metal ion complexes of small molecules (Metal ions in biological systems. Vol. 33), p. 177-252
Kapitel i bok
1996

Direct observation of strand invasion by peptide nucleic acid (PNA) into double-stranded DNA

Pernilla Wittung, P. Nielsen, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 118 (30), p. 7049-7054
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

Diastereomeric DNA-binding geometries of intercalated ruthenium(II) trischelates probed by linear dichroism: [Ru(phen)2DPPZ]2+ and [Ru(phen)2BDPPZ]2+

Per Lincoln, Anders Broo, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 118 (11), p. 2644-2653
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

Locations of functional domains in the RecA protein - Overlap of domains and regulation of activities

M. Takahashi, F. Maraboeuf, Bengt Nordén
European Journal of Biochemistry. Vol. 242 (1), p. 20-28
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Shear devices for in situ structural studies of block-copolymer melts and solutions

K. Mortensen, K. Almdal, F. S. Bates et al
Physica B: Condensed Matter. Vol. 213, p. 682-684
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Secondary Structure of RecA in Solution - The Effects of Cofactor, DNA and Ionic Conditions

Pernilla Wittung, Bengt Nordén, M. Takahashi
European Journal of Biochemistry. Vol. 228 (1), p. 149-154
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Methylene blue intercalates with triplex poly(dT)*poly(dA)·poly(dT) but not duplex poly(dA)·poly(dT)

Eimer Tuite, Bengt Nordén
Journal of the Chemical Society - Series Chemical Communications (1), p. 53-54
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Fluorescence-detected interactions of oligonucleotides in RecA complexes

Pernilla Wittung, M. Funk, B. Jernstrom et al
FEBS Letters. Vol. 368 (1), p. 64-68
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Intercalative interactions of ethidium dyes with triplex structures

Eimer Tuite, Bengt Nordén
Bioorganic and Medicinal Chemistry. Vol. 3 (6), p. 701-711
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Effects of intercalators on complexation of RecA with duplex DNA

Eimer Tuite, S. K. Kim, Bengt Nordén et al
Biochemistry. Vol. 34 (50), p. 16365-16374
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Induced Chirality in PNA-PNA Duplexes

Pernilla Wittung, M. Eriksson, Reidar Lyng et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 117 (41), p. 10167-10173
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Evidence for Elongation of the Helical Pitch of the RecA Filament Upon ATP and ADP Binding Using Small-Angle Neutron Scattering

C. Ellouze, M. Takahashi, Pernilla Wittung et al
European Journal of Biochemistry. Vol. 233 (2), p. 579-583
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Interaction of Delta- and Lambda-[Ru(phen)2DPPZ]2+ with DNA: A Calorimetric and Equilibrium Binding Study

I. Haq, Per Lincoln, D. C. Suh et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 117 (17), p. 4788-4796
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Binding of RecA to anti-parallel poly(dA) · 2poly(dT) triple helix DNA

S. K. Kim, M. Takahashi, Bengt Nordén
Biochimica et Biophysica Acta - Gene Structure and Expression. Vol. 1264 (1), p. 129-133
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Further Evidence for Binding of Three Single-Stranded DNA Molecules by the RecA Filament

M. Takahashi, Bengt Nordén
Journal of Biochemistry. Vol. 117 (5), p. 947-951
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

PNA-Peptide Chimerae

T. Koch, M. Naesby, Pernilla Wittung et al
Tetrahedron Letters. Vol. 36 (38), p. 6933-6936
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Dancing DNA in Capillary Solution Electrophoresis

Christina Carlsson, Anette Larsson, Mats Jonsson et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 117 (13), p. 3871-3872
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Phospholipid membrane permeability of peptide nucleic acid

Pernilla Wittung, Johan Kajanus, K. Edwards et al
FEBS Letters. Vol. 365 (1), p. 27-29
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

BINDING OF DELTA- RU(PHEN)(3) (2+) AND LAMBDA- RU(PHEN)(3) (2+) TO D(CGCGATCGCG) (2) STUDIED BY NMR

M. Eriksson, M. Leijon, Catharina Hiort et al
Biochemistry. Vol. 33 (17), p. 5031-5040
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF PNA-DNA DUPLEXES BY NMR - EVIDENCE FOR DNA IN A B-LIKE CONFORMATION

M. Leijon, A. Graslund, P. E. Nielsen et al
Biochemistry. Vol. 33 (33), p. 9820-9825
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

THE INTERACTION OF ELLIPTICINE DERIVATIVES WITH NUCLEIC-ACIDS STUDIED BY OPTICAL AND H-1-NMR SPECTROSCOPY - EFFECT OF SIZE OF THE HETEROCYCLIC RING

G. Behravan, M. Leijon, Ulrika Sehlstedt et al
Biopolymers. Vol. 34 (5), p. 599-609
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

INTERACTIONS OF DNA-BINDING LIGANDS WITH PNA DNA HYBRIDS

Pernilla Wittung, S. K. Kim, O. Buchardt et al
Nucleic Acids Research. Vol. 22 (24), p. 5371-5377
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

INTERACTIONS BETWEEN DNA-MOLECULES BOUND TO RECA FILAMENT - EFFECTS OF BASE COMPLEMENTARITY

Pernilla Wittung, Bengt Nordén, S. K. Kim et al
Journal of Biological Chemistry. Vol. 269 (8), p. 5799-5803
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

SEQUENCE-SPECIFIC INTERACTIONS OF METHYLENE-BLUE WITH POLYNUCLEOTIDES AND DNA - A SPECTROSCOPIC STUDY

Eimer Tuite, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 116 (17), p. 7548-7556
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

OPTICAL AND PHOTOPHYSICAL PROPERTIES OF THE OXAZOLE YELLOW DNA PROBES YO AND YOYO

Christina Carlsson, Anette Larsson, Mats Jonsson et al
Journal of Physical Chemistry. Vol. 98 (40), p. 10313-10321
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

DNA-LIKE DOUBLE HELIX FORMED BY PEPTIDE NUCLEIC-ACID

Pernilla Wittung, P. E. Nielsen, O. Buchardt et al
Nature. Vol. 368 (6471), p. 561-563
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

The cofactor ATP in DNA-RecA complexes is not intercalated between DNA bases

Bengt Nordén, Masayuki Takahashi
Journal of Molecular Recognition. Vol. 7, p. 221-226
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

ELECTRONIC-TRANSITION DIPOLE-MOMENTS OF THE 1,N-6-ETHENOADENINE CHROMOPHORE

Anders Holmén, Bo Albinsson, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry. Vol. 98 (51), p. 13460-13469
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

FLOW LINEAR DICHROISM AND ELECTRON-MICROSCOPIC ANALYSIS OF PROTEIN-DNA COMPLEXES OF A MUTANT UVRB PROTEIN THAT BINDS TO BUT CANNOT KINK DNA

D. S. Hsu, M. Takahashi, E. Delagoutte et al
Journal of Molecular Biology. Vol. 241 (5), p. 645-650
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

STRUCTURE OF RECA-DNA COMPLEX AND MECHANISM OF DNA STRAND EXCHANGE-REACTION IN HOMOLOGOUS RECOMBINATION

M. Takahashi, Bengt Nordén
Advances in Biophysics. Vol. 30, p. 1-35
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

Analysing DNA complexes by circular and linear dichroism

Bengt Nordén, Tomas Kurucsev
Journal of Molecular Recognition. Vol. 7 (2), p. 141-155
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

SPECTROSCOPIC OBSERVATION OF RENATURATION BETWEEN POLYNUCLEOTIDES INTERACTING WITH RECA IN THE PRESENCE OF ATP HYDROLYSIS

Pernilla Wittung, Bengt Nordén, M. Takahashi
European Journal of Biochemistry. Vol. 224 (1), p. 39-45
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

STRUCTURE-ACTIVITY STUDIES OF THE BINDING OF MODIFIED PEPTIDE NUCLEIC-ACIDS (PNAS) TO DNA

B. Hyrup, M. Egholm, P. E. Nielsen et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 116 (18), p. 7964-7970
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

PROPERTIES OF RECA COMPLEXES WITH HOMOPOLYMERIC DNA STRANDS DEPEND ON SEQUENCE COMPLEMENTARITY - IMPLICATIONS FOR THE MECHANISM OF STRAND EXCHANGE

Mikael Kubista, Bengt Nordén, M. Takahashi
Nucleosides and Nucleotides. Vol. 13 (1-3), p. 753-772
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

Interaction of Cationic Porphyrins with DNA

Ulrika Sehlstedt, Seog K. Kim, P. Carter et al
Biochemistry. Vol. 33 (2), p. 417-426
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

Electrophoretic orientation of large DNA in free solution

Mats Jonsson, U Jacobsson, Bengt Nordén et al
ESA SP-1132 (Sounding rocket experiments in fluid science and materials sciences) vol 4., p. 87-97
Kapitel i bok
1994

Effect of microwave radiation on permeability of liposomes. Evidence against non-thermal leakage

Björn Bergqvist, Lars Arvidsson, Eva Pettersson et al
Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects. Vol. 1201 (1), p. 51-54
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

ROLE OF DNA INTERCALATORS IN THE BINDING OF RECA TO DOUBLE-STRANDED DNA

Seog K. Kim, Bengt Nordén, Masayuki Takahashi
Journal of Biological Chemistry. Vol. 268 (20), p. 14799-14804
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

BINDING OF DAPI ANALOG 2,5-BIS(4-AMIDINOPHENYL)FURAN TO DNA

K. Jansen, Per Lincoln, Bengt Nordén
Biochemistry. Vol. 32 (26), p. 6605-6612
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

METHYL GREEN - A DNA MAJOR-GROOVE BINDING-DRUG

Seog K. Kim, Bengt Nordén
FEBS Letters. Vol. 315 (1), p. 61-64
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

ROLE OF TYROSINE RESIDUE-264 OF RECA FOR THE BINDING OF COFACTOR AND DNA

Svante Eriksson, Bengt Nordén, Katsumi Morimatsu et al
Journal of Biological Chemistry. Vol. 268 (3), p. 1811-1816
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

PNA HYBRIDIZES TO COMPLEMENTARY OLIGONUCLEOTIDES OBEYING THE WATSON-CRICK HYDROGEN-BONDING RULES

M. Egholm, O. Buchardt, L. Christensen et al
Nature. Vol. 365 (6446), p. 566-568
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

ELECTRONIC-TRANSITION MOMENT DIRECTIONS AND IDENTIFICATION OF LOW-ENERGY N-PI-ASTERISK STATES IN WEAKLY PERTURBED PURINE CHROMOPHORES

Bo Albinsson, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 115 (1), p. 223-231
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

QUINACRINE - SPECTROSCOPIC PROPERTIES AND INTERACTIONS WITH POLYNUCLEOTIDES

S. M. Doglia, Bo Albinsson, Catharina Hiort et al
Biopolymers. Vol. 33 (9), p. 1431-1442
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

LOCATION OF EXCIMER-FORMING ADDUCTS OF (+)-ANTI-BENZO A PYRENE DIOL EPOXIDE IN DNA

M. Eriksson, Seog K. Kim, S. Sen et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 115 (5), p. 1639-1644
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

BINDING OF 4',6-DIAMIDINO-2-PHENYLINDOLE TO POLY(DI-DC) 2 AND POLY(DG-DC) 2 - THE EXOCYCLIC AMINO GROUP OF GUANINE PREVENTS MINOR-GROOVE BINDING

Ulrika Sehlstedt, Seog K. Kim, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 115 (26), p. 12258-12263
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

ENHANCEMENT OF BINDING RATE OF RECA PROTEIN TO DNA BY CARCINOGENIC BENZO A PYRENE DERIVATIVES AND SELECTIVE CHANGE OF ADDUCT CONFORMATION

Seog K. Kim, Masayuki Takahashi, B. Jernstrom et al
Carcinogenesis. Vol. 14 (2), p. 311-313
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

ACCESSIBILITY TO MODIFICATION OF HISTIDINE-RESIDUES OF RECA PROTEIN UPON DNA AND COFACTOR BINDING

Masayuki Takahashi, Bengt Nordén
European Journal of Biochemistry. Vol. 217 (2), p. 665-670
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

BINDING OF 4',6-DIAMIDINO-2-PHENYLINDOLE (DAPI) TO AT REGIONS OF DNA - EVIDENCE FOR AN ALLOSTERIC CONFORMATIONAL CHANGE

Svante Eriksson, Seog K. Kim, Mikael Kubista et al
Biochemistry. Vol. 32 (12), p. 2987-2998
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

BINDING OF DNA QUENCHES TYROSINE FLUORESCENCE OF RECA WITHOUT ENERGY-TRANSFER TO DNA BASES

Svante Eriksson, Bengt Nordén, Masayuki Takahashi
Journal of Biological Chemistry. Vol. 268 (3), p. 1805-1810
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

RIGHT-HANDED TRIPLEX FORMED BETWEEN PEPTIDE NUCLEIC-ACID PNA-T(8) AND POLY(DA) SHOWN BY LINEAR AND CIRCULAR-DICHROISM SPECTROSCOPY

Seog K. Kim, P. E. Nielsen, M. Egholm et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 115 (15), p. 6477-6481
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

DNA-BINDING OF DELTA- RU(PHEN)2DPPZ 2+ AND LAMBDA- RU(PHEN)2DPPZ 2+

Catharina Hiort, Per Lincoln, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 115 (9), p. 3448-3454
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

EXPERIMENTAL SEARCH FOR COMBINED AC AND DC MAGNETIC-FIELD EFFECTS ON ION CHANNELS

Sheila Galt, J. Sandblom, Yngve Hamnerius et al
Bioelectromagnetics. Vol. 14 (4), p. 315-327
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

INTERACTION OF 4',6-DIAMIDINO-2-PHENYLINDOLE (DAPI) WITH POLY D(G-C)2 AND POLY D(G-M(5)C)2 - EVIDENCE FOR MAJOR GROOVE BINDING OF A DNA PROBE

Seog K. Kim, Svante Eriksson, Mikael Kubista et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 115 (9), p. 3441-3447
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

Z- B TRANSITION IN POLY D(G-M5C)2 INDUCED BY INTERACTION WITH 4',6-DIAMIDINO-2-PHENYLINDOLE

Seog K. Kim, Svante Eriksson, Bengt Nordén
Biopolymers. Vol. 33 (11), p. 1677-1686
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

ORIENTATION OF LARGE DNA DURING FREE SOLUTION ELECTROPHORESIS STUDIED BY LINEAR DICHROISM

Mats Jonsson, U. Jacobsson, M. Takahashi et al
Journal of the Chemical Society - Faraday Transactions. Vol. 89 (15), p. 2791-2798
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

SEQUENCE DEPENDENCE OF 4',6-DIAMIDINO-2-PHENYLINDOLE (DAPI) DNA INTERACTIONS

Karl Jansen, Bengt Nordén, Mikael Kubista
Journal of the American Chemical Society. Vol. 115 (23), p. 10527-10530
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

INVERSE MELTING TRANSITION AND EVIDENCE OF 3-DIMENSIONAL CUBATIC STRUCTURE IN A BLOCK-COPOLYMER MICELLAR SYSTEM

K. Mortensen, W. Brown, Bengt Nordén
Physical Review Letters. Vol. 68 (15), p. 2340-2343
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

THE CD OF LIGAND-DNA SYSTEMS .2. POLY(DA-DT) B-DNA

Reidar Lyng, A. Rodger, Bengt Nordén
Biopolymers. Vol. 32 (9), p. 1201-1214
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

DNA-BINDING AND PHOTOCLEAVAGE BY URANYL(VI) (UO2(2+)) SALTS

P. E. Nielsen, Catharina Hiort, S. H. Sonnichsen et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 114 (13), p. 4967-4975
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

STRUCTURE OF DNA RECA COMPLEXES STUDIED BY RESIDUE DIFFERENTIAL LINEAR DICHROISM AND FLUORESCENCE SPECTROSCOPY FOR A GENETICALLY ENGINEERED RECA PROTEIN

Per Hagmar, Bengt Nordén, D. Baty et al
Journal of Molecular Biology. Vol. 226 (4), p. 1193-1205
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

EXCITED-STATE PROPERTIES OF THE INDOLE CHROMOPHORE - ELECTRONIC-TRANSITION MOMENT DIRECTIONS FROM LINEAR DICHROISM MEASUREMENTS - EFFECT OF METHYL AND METHOXY SUBSTITUENTS

Bo Albinsson, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry. Vol. 96 (15), p. 6204-6212
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

LINEAR DICHROISM SPECTROSCOPY OF NUCLEIC-ACIDS

Bengt Nordén, Mikael Kubista, T. Kurucsev
Quarterly Reviews of Biophysics. Vol. 25 (1), p. 51-170
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

COORDINATION AND INTERNAL EXCHANGE OF 2 DNA-MOLECULES IN A RECA FILAMENT IN THE PRESENCE OF HYDROLYZING ATP - INFORMATION ON ATP-RECA-DNA STRUCTURE FROM LINEAR DICHROISM SPECTROSCOPY

Masayuki Takahashi, Bengt Nordén
European Journal of Biochemistry. Vol. 210 (1), p. 87-92
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

Interaction mechanisms of low-level electromagnetic fields in living systems

Bengt Nordén, Claes Ramel
Samlingsverk (redaktörskap)
1992

MINOR GROOVE BINDING OF RU(PHEN)3 2+ TO D(CGCGATCGCG) 2 EVIDENCED BY 2-DIMENSIONAL NUCLEAR-MAGNETIC-RESONANCE SPECTROSCOPY

M. Eriksson, M. Leijon, Catharina Hiort et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 114 (12), p. 4933-4934
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

STRUCTURE OF RECA DNA COMPLEXES STUDIED BY COMBINATION OF LINEAR DICHROISM AND SMALL-ANGLE NEUTRON-SCATTERING MEASUREMENTS ON FLOW-ORIENTED SAMPLES

Bengt Nordén, Christer Elvingson, Mikael Kubista et al
Journal of Molecular Biology. Vol. 226 (4), p. 1175-1191
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

DYNAMICS OF BENZO A PYRENE DIOL EPOXIDE ADDUCTS IN POLY(DG-DC) . (DG-DC) STUDIED BY SYNCHROTRON EXCITED FLUORESCENCE POLARIZATION ANISOTROPY DECAY

A. Graslund, Seog K. Kim, Svante Eriksson et al
Biophysical Chemistry. Vol. 44 (1), p. 21-28
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

STRUCTURE OF UVRABC EXCINUCLEASE UV-DAMAGED DNA COMPLEXES STUDIED BY FLOW LINEAR DICHROISM - DNA CURVED BY UVRB AND UVRC

Masayuki Takahashi, E. Bertrandburggraf, R. P. P. Fuchs et al
FEBS Letters. Vol. 314 (1), p. 10-12
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

RecA Protein-DNA Complexes Studied by Flow Linear Dichroism, Fluorescence and Small Angle Neutron Scattering

Bengt Nordén, Christer Elvingson, Per Hagmar et al
Structure and Function, Volume 2, p. 61-68
Kapitel i bok
1992

X-POLARIZED AND Y-POLARIZED SPECTRA OF CHLOROPHYLL-A AND PHEOPHYTIN-A IN THE RED REGION - RESOLUTION ENHANCEMENT AND GAUSSIAN DECONVOLUTION

Bengt Nordén, M. Fragata, T. Kurucsev
Australian Journal of Chemistry. Vol. 45 (10), p. 1559-1570
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

IONIC-STRENGTH DEPENDENCE OF THE BINDING OF METHYLENE-BLUE TO CHROMATIN AND CALF THYMUS DNA

Per Hagmar, Stefan Pierrou, P. Nielsen et al
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. Vol. 9 (4), p. 667-679
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1991

DNA INTERACTION WITH CHIRAL METAL-COMPLEXES

Bengt Nordén, N. Patel, Catharina Hiort et al
Nucleosides and Nucleotides. Vol. 10 (1-3), p. 195-205
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1991

COORDINATION OF MULTIPLE DNA-MOLECULES IN RECA FIBER EVIDENCED BY LINEAR DICHROISM SPECTROSCOPY

Masayuki Takahashi, Mikael Kubista, Bengt Nordén
Biochimie. Vol. 73 (2-3), p. 219-226
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1991

CONFORMATION OF THIOCOLCHICINE AND 2 B-RING-MODIFIED ANALOGS BOUND TO TUBULIN STUDIED WITH OPTICAL SPECTROSCOPY

Per Lincoln, Jerker Nordh, J Deinum et al
Biochemistry. Vol. 30 (5), p. 1179-1187
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1991

ELECTROPHORETIC ORIENTATION OF DNA

Bengt Nordén, Christer Elvingson, Mats Jonsson et al
FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTROPHORESIS, SUPERCOMPUTING AND THE HUMAN GENOME, p. 173-198
Kapitel i bok
1991

THE CD OF LIGAND-DNA SYSTEMS .1. POLY(DG-DC) B-DNA

Reidar Lyng, A. Rodger, Bengt Nordén
Biopolymers. Vol. 31 (14), p. 1709-1720
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1991

MICROSCOPIC BEHAVIOR OF DNA DURING ELECTROPHORESIS - ELECTROPHORETIC ORIENTATION

Bengt Nordén, Christer Elvingson, Mats Jonsson et al
Quarterly Reviews of Biophysics. Vol. 24 (2), p. 103-164
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1991

Excited Electronic States of the Purine Chromophore

Bo Albinsson, Bengt Nordén
Spectroscopy of Biological Molecules, p. 405-406
Kapitel i bok
1991

EFFECT OF 2.45 GHZ MICROWAVE-RADIATION ON PERMEABILITY OF UNILAMELLAR LIPOSOMES TO 5(6)-CARBOXYFLUORESCEIN - EVIDENCE OF NONTHERMAL LEAKAGE

Elisabeth Saalman, Bengt Nordén, Lars Arvidsson et al
Biochimica Et Biophysica Acta. Vol. 1064 (1), p. 124-130
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1990

ENANTIOPREFERENTIAL DNA-BINDING OF RU-II(1,10-PHENANTHROLINE)3 2+ STUDIED WITH LINEAR AND CIRCULAR-DICHROISM

Catharina Hiort, Bengt Nordén, A. Rodger
Journal of the American Chemical Society. Vol. 112 (5), p. 1971-1982
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1990

REINTERPRETATION OF LINEAR DICHROISM OF CHROMATIN SUPPORTS A PERPENDICULAR LINKER ORIENTATION IN THE FOLDED STATE

Mikael Kubista, Per Hagmar, P. E. Nielsen et al
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. Vol. 8 (1), p. 37-54
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1990

STRUCTURE OF A RECA-DNA COMPLEX FROM LINEAR DICHROISM AND SMALL-ANGLE NEUTRON-SCATTERING IN FLOW-ORIENTED SOLUTION

Bengt Nordén, Christer Elvingson, T. Eriksson et al
Journal of Molecular Biology. Vol. 216 (2), p. 223-228
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1990

B to Z transition in poly(dG-dC) modified with benzo(a)pyrene diol epoxides studied with polarized light spectroscopy

Magdalena Eriksson, Bengt Nordén, B. Jernstrom et al
Biopolymers. Vol. 29 (8-9), p. 1261-1275
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1990

MULTISITE DISTRIBUTIONS OF SOLUTE MOLECULES IN MICELLES - BENZENE IN A NEMATIC PHASE OF POTASSIUM LAURATE DECANOL WATER

M. Chiesa, I. Domini, B. Samori et al
Gazzetta Chimica Italiana. Vol. 120 (11), p. 667-670
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1990

Electronic linear dichroism spectrum and transition moment directions of the hypermodified nucleic acid base Wye

Bo Albinsson, Mikael Kubista, Kjell Sandros et al
Journal of Physical Chemistry. Vol. 94 (10), p. 4006-4011
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1990

STOICHIOMETRY, BASE ORIENTATION, AND NUCLEASE ACCESSIBILITY OF RECA DNA COMPLEXES SEEN BY POLARIZED-LIGHT IN FLOW-ORIENTED SOLUTION - IMPLICATIONS FOR THE MECHANISM OF GENETIC-RECOMBINATION

Mikael Kubista, Masayuki Takahashi, Bengt Nordén
Journal of Biological Chemistry. Vol. 265 (31), p. 18891-18897
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

UNSPECIFIC DNA-BINDING OF THE DNA-BINDING DOMAIN OF THE GLUCOCORTICOID RECEPTOR STUDIED WITH FLOW LINEAR DICHROISM

Per Hagmar, K. Dahlman, M. Takahashi et al
FEBS Letters. Vol. 253 (1-2), p. 28-32
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

ORIENTATIONAL DYNAMICS OF T2 DNA DURING AGAROSE-GEL ELECTROPHORESIS - INFLUENCE OF GEL CONCENTRATION AND ELECTRIC-FIELD STRENGTH

Björn Åkerman, Mats Jonsson, Bengt Nordén et al
Biopolymers. Vol. 28 (9), p. 1541-1571
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

NEAR-ULTRAVIOLET ELECTRONIC-TRANSITIONS OF THE TRYPTOPHAN CHROMOPHORE - LINEAR DICHROISM, FLUORESCENCE ANISOTROPY, AND MAGNETIC CIRCULAR-DICHROISM SPECTRA OF SOME INDOLE-DERIVATIVES

Bo Albinsson, Mikael Kubista, Bengt Nordén et al
Journal of Physical Chemistry. Vol. 93 (18), p. 6646-6654
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

ELECTRIC AND FLOW LINEAR DICHROISM OF UNFOLDED AND CONDENSED CHROMATIN - A COMPARATIVE-STUDY AT LOW AND INTERMEDIATE IONIC-STRENGTH

Per Hagmar, R. Marquet, P. Colson et al
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. Vol. 7 (1), p. 19-33
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

Binding Stoichiometry and Structure of RecA-DNA Complexes Studied by Flow Linear Dichroism and Fluorescence Spectroscopy: Evidence for Multiple Heterogeneous-DNA Coordination

Masayuki Takahashi, Mikael Kubista, Bengt Nordén
Journal of Molecular Biology. Vol. 205 (1), p. 137-147
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

BINDING OF RECA PROTEIN TO Z-FORM DNA STUDIED WITH CIRCULAR AND LINEAR DICHROISM SPECTROSCOPY

M. Takahashi, Mikael Kubista, Bengt Nordén
Journal of Biological Chemistry. Vol. 264 (15), p. 8568-8574
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

INTERACTION OF BENZ A PYRENE DIOL EPOXIDE WITH CHROMATIN STUDIED BY FLOW LINEAR DICHROISM

Svante Eriksson, B. Jernstrom, P. E. Nielsen et al
FEBS Letters. Vol. 248 (1-2), p. 201-204
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

INTERACTION OF ELLIPTICINE AND AN INDOLO 2,3B -QUINOXALINE DERIVATIVE WITH DNA AND SYNTHETIC POLYNUCLEOTIDES

I. Zegar, A. Graslund, J. Bergman et al
Chemico-Biological Interactions. Vol. 72 (3), p. 277-293
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

CIRCULAR-DICHROISM AND ABSORPTION-SPECTRA OF MONO-AMINOACRIDINES AND DI-AMINOACRIDINES COMPLEXED TO DNA

D. Fornasiero, T. Kurucsev, Reidar Lyng et al
Croatica Chemica Acta. Vol. 62 (2B), p. 339-349
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Structural properties of the covalent (+)-anti-BPDE-poly(dG-dC)(dG-dC) complex

Magdalena Eriksson, Bengt Nordén, B. Jernstrom et al
Biochemical Pharmacology. Vol. 37 (9), p. 1859-1860
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Linear Dichroism (250-700 nm) of Chlorophyll a and Pheophytin a Oriented in a Lamellar Phase of Glycerylmonooctanoate / H2O. Characterization of Electronic Transitions

M. Fragata, Bengt Nordén, T. Kurucsev
Photochemistry and Photobiology. Vol. 47 (1), p. 133-143
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Effects of proteolysis of the extending parts of the high-molecular-weight microtubule-associated proteins on interactions between microtubules

B. Friden, Jerker Nordh, M. Wallin et al
Biochimica et Biophysica Acta. Vol. 955 (2), p. 135-142
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Molecular flexibility of extended and compacted polynucleosomes. A steady-state fluorescence polarization study

Torleif Härd, P. Nielsen, Bengt Nordén
European Biophysics Journal. Vol. 16 (4), p. 231-241
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Preparation of radioactive enantiomers of amino acids using labelled racemates only

Jan Liljenzin, Ridvan Tokay, Bengt Nordén
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Vol. 126 (3), p. 199-204
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

New Techniques for Aligning Molecules:

Bengt Nordén, Mats Jonsson, Björn Åkerman et al
Polarized spectroscopy of ordered systems; edited by B. Samori' and E.W. Thulstrup (Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on New Developments in Polarized Spectroscopy of Ordered Systems, Rimini, Italy, October 11-23, 1987), p. 197-209
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
1988

Flow linear dichroism supports an accordion model for the salt-induced condensation of chromatin

Mikael Kubista, P. Nielsen, Bengt Nordén
Biochemical Pharmacology. Vol. 37 (9), p. 1813-1814
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Anthracycline-DNA interactions studied with linear dichroism and fluorescence spectroscopy

Magdalena Eriksson, Bengt Nordén, Svante Eriksson
Biochemistry. Vol. 27 (21), p. 8144-8151
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Orientation of DNA during gel electrophoresis studied with linear dichroism spectroscopy

Mats Jonsson, Björn Åkerman, Bengt Nordén
Biopolymers. Vol. 27 (3), p. 381-414
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Interactions between DNA and mono-, bis-, tris-, tetrakis-, and hexakis(aminoacridines). A linear and circular dichroism, electric orientation relaxation, viscometry, and equilibrium study

Michael Wirth, Ole Buchardt, Torben Koch et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 110 (3), p. 932-939
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Structure of a Covalent Complex Between Benzo(a)Pyrene Diol Epoxide and DNA

Magdalena Eriksson, Bengt Nordén, B. Jernstrom
Nucleosides and Nucleotides. Vol. 7 (5-6), p. 717-720
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Observation of excimer formation in the covalent adducts of 9,10-epoxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8-diol with poly(dG-dC)

Magdalena Eriksson, Bengt Nordén, B. Jernstrom et al
Journal of the Chemical Society - Series Chemical Communications (3), p. 211-212
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Linear Dichroism and Induced Circular Dichroism for Studying Structure and Interactions of DNA

Bengt Nordén, Mikael Kubista
Polarized spectroscopy of ordered systems / edited by B. Samori' and E.W. Thulstrup; (Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on New Developments in Polarized Spectroscopy of Ordered Systems, Rimini, Italy, October 11-23, 1987), p. 133-165
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
1988

Competitive Binding Between Unmodified and Etheno DNA Provides Information About Structure and Stoichiometry of RECA-DNA Complexes

Mikael Kubista, M. Takahashi, Bengt Nordén
Nucleosides and Nucleotides. Vol. 7 (5-6), p. 783-786
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Electronic Transitions in the Near-Ultraviolet Spectra of Uracil, Thymine, Uridyl(3'-5')Uridine and Thymidyl(3'-5')Thymidine

K. E. Connell, T. Kurucsev, Bengt Nordén
Australian Journal of Chemistry. Vol. 41 (10), p. 1509-1522
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Enantioselective DNA Binding Geometries of Δ and Λ Ru(phenanthroline)3 2+ Studied with Linear Dichroism

Catharina Hiort, Bengt Nordén
Nucleosides and Nucleotides. Vol. 7 (5-6), p. 661-665
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Induced circular dichroism in nonintercalative DNA-drug complexes: sector rules for structural applications

Mikael Kubista, Björn Åkerman, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry. Vol. 92 (8), p. 2352-2356
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Binding geometries of benzo[a]pyrenediol epoxide isomers covalently bound to DNA. Orientational distribution

Magdalena Eriksson, Bengt Nordén, B. Jernstrom et al
Biochemistry. Vol. 27 (4), p. 1213-1221
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Characterization of the Spectroscopic Properties of Aromatic-Molecules by Polarized Spectroscopy

Mikael Kubista, Bo Albinsson, Björn Åkerman et al
Finnish Chemical Letters. Vol. 15 (3-4), p. 38-39
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1987

Induced CD of DNA intercalators: Electric dipole allowed transitions

Reidar Lyng, Torleif Härd, Bengt Nordén
Biopolymers. Vol. 26 (8), p. 1327-1345
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1987

Linear dichroism study of RecA-DNA complexes. Structural evidence and binding stoichiometries

M. Takahashi, Mikael Kubista, Bengt Nordén
Journal of Biological Chemistry. Vol. 262 (17), p. 8109-8111
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1987

Critical aspects on optical-Kerr effects of macromolecules. Lack of measurable orientation of DNA

Michael Wirth, Tore Eriksson, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry. Vol. 91 (7), p. 1957-1960
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1987

Structure and Dynamics of DNA and DNA-Adduct Complexes Studied with Polarized Light Spectroscopy.

Torleif Härd, Bengt Nordén
Structure, dynamics, and function of biomolecules; European Biophysical Societies Association.Workshop (1 :Saltsjöbaden :1986), p. 245-250
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
1987

On the use of chiral compounds for probing the DNA handedness: Z to B conversion in poly(dGm5dC) upon binding of Fe(phen)3(2+) and Ru(phen)3(2+)

Torleif Härd, Catharina Hiort, Bengt Nordén
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. Vol. 5 (1), p. 89-96
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1987

Linear Dichroism - A Potential Method for Studying DNA-Protein Interaction.

Mikael Kubista, Masayuki Takahashi, Bengt Nordén
Structure, dynamics, and function of biomolecules; European Biophysical Societies Association.Workshop (1 :Saltsjöbaden :1986), p. 145-147
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
1987

Characterization of interaction between DNA and 4',6-diamidino-2-phenylindole by optical spectroscopy

Mikael Kubista, Björn Åkerman, Bengt Nordén
Biochemistry. Vol. 26 (14), p. 4545-4553
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1987

Scattering anisotropy of partially oriented samples: turbidity flow linear dichroism (conservative dichroism) of rod-shaped macromolecules

Nabil Mikati, Jerker Nordh, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry. Vol. 91 (23), p. 6048-6055
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1986

Nucleic acid-metal interactions. IV. Complexes of Ag(I) with thymine and cytosine from studies of UV and IR dichroic spectra

Bengt Nordén, Yukio Matsuoka, T. Kurucsev
Journal of Crystallographic and Spectroscopic Research. Vol. 16 (2), p. 217-226
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1986

nteractions between DNA and Psoralenamines Studied with Dichroism Techniques

Bengt Nordén, Michael Wirth, Birgitta Ygge et al
Photochemistry and Photobiology. Vol. 44 (5), p. 587-594
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1986

Enantioselective interactions of inversion-labile trigonal iron(II) complexes upon binding to DNA

Torleif Härd, Bengt Nordén
Biopolymers. Vol. 25 (7), p. 1209-1228
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1986

Linear Dichroism of [2.2.2.2]Paracyclophanetetraene and [2.2.2.2.2.2]Paracyclophanetetraenediyne in Stretched Polyethylene Film

Ulf Norinder, Bengt Nordén, Olof Wennerström
Acta chemica Scandinavica. Series B: Organic chemistry and biochemistry. Vol. 40 (3), p. 204-209
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1986

Nucleic acid–metal interactions: V. The effect of silver(I) on the structures of A- and B-DNA forms

Bengt Nordén, Yukio Matsuoka, T. Kurucsev
Biopolymers. Vol. 25 (8), p. 1531-1545
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1986

Binding geometry of benzo[a] pyrene diol epoxide covalently bound to DNA. A flow linear dichroism study

Magdalena Eriksson, B. Jernstrom, A. Graslund et al
Journal of the Chemical Society - Series Chemical Communications (21), p. 1613-1615
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1986

Conformation and Dynamics of Two Synthetic Deoxyribonucleotide Hexamers of Alternating GC Sequences

P. O. Lycksell, A. Graslund, Magdalena Eriksson et al
Chemica Scripta. Vol. 26 (1), p. 109-111
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1986

Flow orientation of brain microtubules studied by linear dichroism

Jerker Nordh, J. Deinum, Bengt Nordén
European Biophysics Journal. Vol. 14 (2), p. 113-122
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1986

Was natural β radioactivity of carbon-14 the origin of optical one-handedness in life?

Ridvan Tokay, Bengt Nordén, Jan Liljenzin et al
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Vol. 104 (6), p. 337-348
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1985

Critical Aspects of Measurement of Circular and Linear Dichroism: A Device for Absolute Calibration

Bengt Nordén, Stefan Seth
Applied Spectroscopy. Vol. 39 (4), p. 647-655
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1985

Structure of Z-DNA in solution. A flow linear dichroism study

Magdalena Eriksson, Bengt Nordén, P. O. Lycksell et al
Journal of the Chemical Society - Series Chemical Communications (19), p. 1300-1302
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1985

Electrooptical Kerr Effect Studies of Hemoglobin

Z. Blaszczak, Michael Wirth, Bengt Nordén
Physical Optics of Dynamic Phenomena & Processes in Macromolecular Systems: Proceedings of the 27th Microsymposium on Macromolecules, Prague; ed. by Blahoslav Sedlacek, p. 325-328
Kapitel i bok
1985

Nucleic acid-metal interactions. III. Complexes of Ag(I) with adenine and 1-methyladenine from studies of UV and IR dichroic spectra

Yukio Matsuoka, Bengt Nordén, T. Kurucsev
Journal of Crystallographic and Spectroscopic Research. Vol. 15 (6), p. 545-560
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1985

Electrophoretic orientation of DNA detected by linear dichroism spectroscopy

Björn Åkerman, Mats Jonsson, Bengt Nordén
Journal of the Chemical Society - Series Chemical Communications (7), p. 422-423
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1985

Stepwise unfolding of chromatin by urea: A flow linear dichroism and photoaffinity labeling study

P. E. Nielsen, Yukio Matsuoka, Bengt Nordén
European Journal of Biochemistry. Vol. 147 (1), p. 65-85
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1985

Structural transitions of chromatin at low salt concentrations: a flow linear dichroism study

Mikael Kubista, Torleif Härd, P. E. Nielsen et al
Biochemistry. Vol. 24 (23), p. 6336-6342
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1985

Psoralenamines. 3. Synthesis, pharmacological behavior, and DNA binding of 5-(aminomethyl)-8-methoxy-, 5-[[(3-aminopropyl)oxy]methyl]- and 8-[(3-aminopropyl)oxy]psoralen derivatives

J. B. Hansen, P. Bjerring, O. Buchardt et al
Journal of Medicinal Chemistry. Vol. 28 (8), p. 1001-1010
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1985

Facilitation of the conversion from B to Z conformation in poly(dG-dC) modified by anti-benzo(a)pyrene-7,8-dihydrodiol-9,10-epoxide

P. O. Lycksell, A. Graslund, A. Ehrenberg et al
Journal of Biological Chemistry. Vol. 260 (10), p. 5857-5859
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1985

The similarity renormalization group for three-body interactions in one dimension

Bengt Nordén, Jan Liljenzin, Ridvan Tokay
Journal of Molecular Evolution. Vol. 21 (4), p. 364-370
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1984

Trisintercalation in DNA by N-[3-(9-Acridinylamino)propyl]-N,N-bis[6-(9- acridinylamino) hexyllamine

John Bondo Hansen, Torben Koch, Ole Buchardt et al
Journal of the Chemical Society - Series Chemical Communications (8), p. 509-511
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1984

Transition moment directions of some important in-plane vibrations of uracil, thymine and cytosine. A fixed partial charge model calculation

Martti Ovaska, Bengt Nordén, Yukio Matsuoka
Chemical Physics Letters. Vol. 109 (4), p. 412-415
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1984

Formation of silver–adenine long-chain aggregates in neutral aqueous solution: study of flow linear dichroism

Yukio Matsuoka, Bengt Nordén, Tomas Kurucsev
Journal of the Chemical Society - Series Chemical Communications (23), p. 1573-1574
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1984

Spectroscopic studies of DNA complexes formed after reaction with anti-benzo[a]pyrene-7,8-dihydrodiol-9,10-oxide enantiomers of different carcinogenic potency

Bengt Jernström, P-O Lycksell, Astrid Gräslund et al
Carcinogenesis. Vol. 5 (9), p. 1129-1135
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1984

Nucleic Acid-Metal Interactions. 2. Complex of Ag(I) with Guanosine and 7-Methylguanine from Studies of Isotropic and Dichroic Spectra

Yukio Matsuoka, Bengt Nordén, Tomas Kurucsev
Journal of Physical Chemistry. Vol. 88 (5), p. 971-976
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1984

On the structure of active chromatin. A flow linear dichroism study of chromatin fractionated by nuclease digestion

Yukio Matsuoka, P. E. Nielsen, Bengt Nordén
FEBS Letters. Vol. 169 (2), p. 309-12
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1983

Linear dichroism studies of nucleic acids. III. Reduced dichoism curves of DNA in ethanol–water and in poly(vinyl alcohol) films

Yukio Matsuoka, Bengt Nordén
Biopolymers. Vol. 22 (7), p. 1731-1746
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1983

Linear dichroism studies of flavins in stretched poly(vinyl alcohol) films. Molecular orientation and electronic transition moment directions

Yukio Matsuoka, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry. Vol. 87 (2), p. 220-225
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1983

Spectroscopic Studies of Benzo(a)Pyrene-7,8-Dihydrodiol-9,10-Epoxides Covalently Bound to DNA

B. Jernström, P-O. Lycksell, A. Gräslund et al
Extrahepatic drug metabolism and chemical carcinogenesis : proceedings of the International Meeting on Extrahepatic Drug Metabolism and Chemical Carcinogenesis, held in Stockholm, Sweden, on 17-20 May 1983, p. 469-477
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
1983

Optical activity of bis(thiocarbamide)bis(amino acid)platinum(II) complexes

Oleg P. Slyudkin, Bengt Nordén
Inorganic Chemistry. Vol. 22 (18), p. 2637-2642
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1983

Effects of Ag+ and Hg2+ on the structure of DNA in solution studied by flow linear dichroism

Yukio Matsuoka, Bengt Nordén
Biopolymers. Vol. 22 (2), p. 601-604
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1983

Acridine-psoralen amines and their interaction with deoxyribonucleic acid

John Bondo Hansen, Torben Koch, Ole Buchardt et al
Biochemistry. Vol. 22 (21), p. 4878-4886
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1982

Covalent Complexes of DNA and Two Stereoisomers of Benzo(a)pyrene 7,8-Dihydrodiol-9,10-epoxide Studied by Fluorescence and Linear Dichroism

O. Undeman, P-O Lycksell, A. Gräslund et al
Cancer research. Vol. 43 (4), p. 1851-1860
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1982

Linear dichroism studies of nucleic acids. II. Calculation of reduced dichroism curves of A-and B-form DNA

Yukio Matsuoka, Bengt Nordén
Biopolymers. Vol. 21 (12), p. 2433-2452
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1982

Chromatin Structure Studied by Linear Dichroism at Different Salt Concentrations

Folke Tjerneld, Bengt Nordén, Håkan Wallin
Biopolymers. Vol. 21 (2), p. 343-358
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1982

Structure of methylene blue–DNA complexes studied by linear and circular dichroism spectroscopy

Bengt Nordén, Folke Tjerneld
Biopolymers. Vol. 21 (9), p. 1713-1734
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1982

Dispersive Contributions to the Linear Dichroism of Chromphores Oriented by Association to Biopolymers or in Anisotropic Solvents: Associate-Induced Linear Dichroism (AILD)

Pieter E. Schipper, Bengt Nordén
Journal of Chemical Physics. Vol. 77 (5), p. 2302-2308
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1982

Linear dichroism study of 9-substituted acridines in stretched poly(vinyl alcohol) film

Yukio Matsuoka, Bengt Nordén
Chemical Physics Letters. Vol. 85 (3), p. 302-306
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1982

Linear dichroism studies of nucleic acid bases in stretched poly(vinyl alcohol) film. Molecular orientation and electronic transition moment directions

Yukio Matsuoka, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry. Vol. 86 (8), p. 1378-1386
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1981

Photo-Acoustic Linear Dichroism Spectroscopy. Polarized Light Spectroscopy of Biological Systems

Bengt Nordén, S. Danielsson
Proceedings of the Spring School of Kolobrzeg, April 25-30 1980, Anniversary of 60 Years of Academic Technical Education, Poznan Technical University, Poznan, p. 36-40
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
1981

Absorption anisotropy of cubic or randomly oriented chromophores in anisotropic solvents. Dispersion induced linear dichroism (DILD)

Pieter E. Schipper, Bengt Nordén
Chemical Physics. Vol. 57 (3), p. 365-375
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1980

On the use of moments for describing the molecular orientation distribution

Lars Andersson, Bengt Nordén
Chemical Physics Letters. Vol. 75 (2), p. 398-402
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1980

Simple formulas for dichroism analysis. Orientation of solutes in stretched polymer matrices

Bengt Nordén
Journal of Chemical Physics. Vol. 72 (9), p. 5032-5038
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1980

Measurement of oriented circular dichroism

Åke Davidsson, Bengt Nordén, Stefan Seth
Chemical Physics Letters. Vol. 70 (2), p. 313-316
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1980

Determination of binding geometry of DNA-adduct systems through induced circular dichroism

Pieter E. Schipper, Bengt Nordén, Folke Tjerneld
Chemical Physics Letters. Vol. 70 (1), p. 17-21
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1979

Spectroscopic investigation of magnetic dipole allowed transitions through the magnetic transition moment

P. E. Schipper, Bengt Nordén
Chemical Physics Letters. Vol. 67 (1), p. 99-102
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1979

Structure of strand-separted DNA in different environments studied by linear dichroism

Bengt Nordén, S. Seth
Biopolymers. Vol. 18 (9), p. 2323-2339
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1979

Interaction Between DNA and 8-Methoxypsoralen Studied by Linear Dichroism

F. Tjerneld, Bengt Nordén, B. Ljunggren
Photochemistry and Photobiology. Vol. 29 (6), p. 1115-1118
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1979

Electronic spectra of dithieno analogues of phenanthrene

T. Dahlgren, J. Glans, S. Gronowitz et al
Chemical Physics. Vol. 40 (3), p. 397-404
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1979

Viscoelastic amphiphile aqueous solutions studied by linear dichroism spectroscopy

L. B. A. Johansson, G. Lindblom, S. Gravsholt et al
Journal of Colloid and Interface Science. Vol. 69 (2), p. 358-361
Artikel i övriga tidskrifter
1979

Simple formulas for rotation averages of spectroscopic intensities

L. Garding, Bengt Nordén
Chemical Physics. Vol. 41 (3), p. 431-437
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1979

Linear and Circular Dichroism Studies of π → π* Transitions in Steroidal Dienes and α, β-Unsaturated Ketones

J. Gawronski, T. Liljefors, Bengt Nordén
Journal of the American Chemical Society. Vol. 101 (19), p. 5515-5522
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1978

Linear dichroism as a tool for studying molecular orientation in membrane systems. 2. Order parameters of guest molecules from linear dichroism and nuclear magnetic resonance

B. Lennart, A. Davidsson, G. Lindblom et al
Journal of Physical Chemistry. Vol. 82 (24), p. 2604-2609
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1978

Circular dichroism and the configuration of deprotonated tris-tartrato chromium(III) complex

L. Johansson, Bengt Nordén
Inorganica Chimica Acta. Vol. 29 (2), p. 189-192
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1978

Renaturation of DNA in ethanol–methanol solvent induced by complexation with methyl green

Bengt Nordén, Stefan Seth, Folke Tjerneld
Biopolymers. Vol. 17 (2), p. 523-525
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1978

Vortical flow as a source of optical activity in J aggregates of cyanine dyes

Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry. Vol. 82 (6), p. 744-746
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1978

Rearrangement of a platinum (II) complex in DNA from intercalation outer-sphere position to non-intercalation coordination

Bengt Nordén
FEBS Letters. Vol. 94 (2), p. 204-206
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1978

Structural evidence on DNA carcinogen interactions: N-acetoxy-N-2acetylaminofluorene binding to DNA

Bengt Nordén
Biophysical Chemistry. Vol. 8 (4), p. 385-391
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1978

Applications of linear Dichroism Spectroscopy

Bengt Nordén
Applied Spectroscopy Reviews. Vol. 14 (2), p. 157-248
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1978

The magnetic circular dichroism of five-membered ring heterocycles

Bengt Nordén, R. Hakansson, P. B. Pedersen et al
Chemical Physics. Vol. 33 (3), p. 355-366
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1978

Linear dichroism spectroscopy and its biological applications

Bengt Nordén
Problems of Contemporary Biophysics (Zagadnienia Biofizyki Współczesnej 1978 T.3). Vol. 3, p. 165-202
Artikel i övriga tidskrifter
1978

Linear dichroism studies of binding site structures in solution: Complexes between DNA and basic arylmethane dyes

Bengt Nordén, F. Tjerneld, E. Palm
Biophysical Chemistry. Vol. 8 (1), p. 1-15
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1978

The asymmetry of life

Bengt Nordén
Journal of Molecular Evolution. Vol. 11 (4), p. 313-332
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1978

Form dichroism and the study of molecular shape

Bengt Nordén, A. Davidsson
Chemical Physics. Vol. 30 (2), p. 177-186
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

General Aspects on Linear Dichroism Spectroscopy and its Application

Bengt Nordén
Spectroscopy Letters. Vol. 10 (6), p. 381-400
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Optical activity in racemic chromium(III) tartrate solution induced by circularly polarized irradiation

Bengt Nordén
Inorganic and Nuclear Chemistry Letters. Vol. 13 (8), p. 355-362
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Linear Dichroism as a Tool for Characterizing Strand Separation in DNA

Bengt Nordén, F. Tjerneld
Chemica Scripta. Vol. 12, p. 15-17
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Binding of methyl green to deoxyribonucleic acid analyzed by linear dichroism

Bengt Nordén, F. Tjerneld
Chemical Physics Letters. Vol. 50 (3), p. 508-512
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Long-Range Dispersion-Induced Circular Dichroism (DICD) of Electric Dipole Allowed Transitions

Bengt Nordén, P. Schipper
Chemica Scripta. Vol. 12, p. 72-77
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Field Effects in Condensed Media on Polarized Absorption

Bengt Nordén
Spectroscopy Letters. Vol. 10 (6), p. 455-470
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Was photoresolution of amino acids the origin of optical activity in life?

Bengt Nordén
Nature. Vol. 266 (5602), p. 567-568
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Polarized Spectra of Basic Di- and Tri-Phenylmethane Dyes in Polyvinylalcohol Matrix

A. Davidsson, Bengt Nordén
Chemica Scripta. Vol. 11 (2), p. 68-75
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Linear dichroism probes to study internal electric fields

Bengt Nordén
Nature. Vol. 269 (5626), p. 314-316
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Magnetic circular dichroism of heterocycles: thiophene

R. Hakansson, Bengt Nordén, E. W. Thulstrup
Chemical Physics Letters. Vol. 50 (2), p. 305-308
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Electric Dichroism Spectroscopy

A. Davidsson, Bengt Nordén
Spectroscopy Letters. Vol. 10 (6), p. 447-454
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Permanent magnet interface for magnetic circular dichroism spectroscopy

Bengt Nordén, R. Hakansson, S. Danielsson
Chemica Scripta. Vol. 11 (2), p. 52-56
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Polarizations of Electronic Transistions in Copper(II) Schiff Base Complexes from Linear Dichroism Measurements in Oriented Polymer Matrices and in Electric Fields

A. Davidsson, H. P. Jensen, Bengt Nordén
Chemica Scripta. Vol. 11 (2), p. 83-86
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Linear dichroism spectroscopy as a tool for studying molecular orientation in model membrane systems

Bengt Nordén, G. Lindblom, I. Jonas
Journal of Physical Chemistry. Vol. 81 (22), p. 2086-2093
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Orientation Studies of Probe Molecules in Lamellar Liquid Crystalline Lipid Systems by Linear Dichroism

I. Jonas, K. Fontell, G. Lindblom et al
Spectroscopy Letters. Vol. 10 (6), p. 501-506
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Linear and circular dichroism of polymeric pseudoisocyanine

Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry. Vol. 81 (2), p. 151-159
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Absorption Statistics in Linear Dichroism

Bengt Nordén
Spectroscopy Letters. Vol. 10 (6), p. 483-488
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Linear Dichroism of Chloroplasts and Subchloroplast Fractions Oriented by Flow

F. Tjerneld, Bengt Nordén, H. E. Akerlund et al
Spectroscopy Letters. Vol. 10 (6), p. 489-493
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1976

Linear Dichroism of 1,4-Benzodiazepines

A. Davidsson, Bengt Nordén, N. Roosdorp et al
Spectroscopy Letters. Vol. 9 (5), p. 301-311
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1976

Binding of inert metal complexes to deoxyribonucleic acid detected by linear dichroism

Bengt Nordén, F. Tjerneld
FEBS Letters. Vol. 67 (3), p. 368-370
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1976

Optical studies on complexes between DNA and pseudoisocyanine

Bengt Nordén, F. Tjerneld
Biophysical Chemistry. Vol. 6 (1), p. 31-45
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1976

Circular dichroism and absolute configuration of tris(acetyl-acetonato) cobalt(III)

I. Jonas, Bengt Nordén
Inorganic and Nuclear Chemistry Letters. Vol. 12 (1), p. 43-47
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1976

Linear dichroism of cations and anions in micellar solutions

Bengt Nordén, A. Davidsson, L. B. A. Johansson
Nature. Vol. 261 (5559), p. 400-402
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1976

Optical resolution of tris (acetylacetonato) aluminium(III) by low temperature chromatography

Bengt Nordén, I. Jonas
Inorganic and Nuclear Chemistry Letters. Vol. 12 (1), p. 33-41
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1976

On the problem of obtaining accurate circular dichroism. Calibration of circular dichroism spectrometers

A. Davidsson, Bengt Nordén
Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Vol. 32 (4), p. 717-722
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1976

Polarized i.r. spectra of tris- and bis acetylacetonato transition metal complexes in oriented polyethylene and polypropylene matrices

I. Jonas, Bengt Nordén
Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Vol. 32 (2), p. 427-437
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1976

Aspects on Conversion of Legrand-Grosjean Circular-Dichroism Spectrometers to Linear Dichroism Detection

A. Davidsson, Bengt Nordén
Chemica Scripta. Vol. 9 (2), p. 49-53
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1976

Linear dichroism of free base tetraphenyl porphin

Bengt Nordén, A. Davidsson
Chemical Physics Letters. Vol. 37 (3), p. 433-437
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1976

Low temperature circular dichroism artifacts. Birefringence-free cryostat

Bengt Nordén
Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Vol. 32 (2), p. 441-442
Artikel i övriga tidskrifter
1976

Micelle studies by high-sensitivity linear dichroism. Benzene solubilization in rod-shaped micelles of cetyltrimethylammoniumbromide in water

L. B. A. Johansson, G. Lindblom, Bengt Nordén
Chemical Physics Letters. Vol. 39 (1), p. 128-133
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1976

High-sensitivity linear dichroism as a tool for equilibrium analysis in biochemistry- stability constant of DNA-ethidiumbromide complex

Bengt Nordén, F. Tjerneld
Biophysical Chemistry. Vol. 4 (2), p. 191-198
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1975

On the Linear Dichroism of 3,3'-Bithienyls and the Related Optical Activity

Bengt Nordén
Chemica Scripta. Vol. 7 (5), p. 226-232
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1975

Apparatus for Producing Optically Active Isomers in Solid Matrix at Low Temperature by Circularly Polarized Photolysis

Bengt Nordén
Chemica Scripta. Vol. 8 (1), p. 46-48
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1975

Solvent-Induced Circular-Dichroism

Bengt Nordén
Chemica Scripta. Vol. 8 (1), p. 20-22
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1975

Optical resolution by chromatography at low temperature

I. Jonas, Bengt Nordén
Nature. Vol. 258 (5536), p. 597-597
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1975

Induced Optical Activity in Co(NH3) by Association with Chiral Anions II. A Sector Rule for Outer-Sphere Complexes

Bengt Nordén
Chemica Scripta. Vol. 7 (1), p. 14-20
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1975

Evidence for the non-planar structure in solution of the copper(II) schiff base complex from acetylacetone and ethylenediamine from linear dichroism and induced circular dichroism

H. P. Jensen, A. Davidsson, Bengt Nordén
Inorganic and Nuclear Chemistry Letters. Vol. 11 (1), p. 67-73
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1975

Circular dichroism spectrum and absolute configuration of tris(acetylacetonato) chromium(III)

Bengt Nordén
Inorganic and Nuclear Chemistry Letters. Vol. 11 (6), p. 387-394
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1975

Correction of Quantitative Linear Dichroism

A. Davidsson, Bengt Nordén
Chemica Scripta. Vol. 8 (2), p. 95-96
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1975

A method for determination of the refractive index in a region of absorption. Anomalous dispersion of CS2 in the UV range

A. Davidsson, Bengt Nordén
Chemical Physics. Vol. 8 (1-2), p. 223-230
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1974

Comparisons of Circular Dichroism in Liquid Solution and in the Crystal State with Reference to Conformation of 3,3'- Bithienyls

R. Hakansson, Bengt Nordén, E. Wiklund
Acta chemica Scandinavica. Series B: Organic chemistry and biochemistry. Vol. B 28 (6), p. 695-696
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1974

Optically active low-temperature inversion stabilised 1,2-dithiane by photolysis with circularly polarised light

B. Nelander, Bengt Nordén
Chemical Physics Letters. Vol. 28 (3), p. 384-386
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1974

Induced Optical Activity in Co(NH3)63+ by Outer-Sphere Association with Chiral Anions

I. Jonas, Bengt Nordén
Acta Chemica Scandinavica Series A - Physical and Inorganic Chemistry. Vol. A 28 (3), p. 289-293
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1974

New details in the polarized spectrum of naphthalene by means of linear dichroism studies in oriented polymer matrices

A. Davidsson, Bengt Nordén
Chemical Physics Letters. Vol. 28 (2), p. 221-224
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1974

A new electronic transition in the polarized spectrum of dimethyl aniline

A. Davidsson, Bengt Nordén
Chemical Physics Letters. Vol. 28 (1), p. 39-40
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1973

On the Calibration of Circular Dichroism Spectrometers

Bengt Nordén
Acta Chemica Scandinavica. Vol. 27 (10), p. 4021-4024
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1973

Detection of n-π* transitions in pyridine and pyrazine in polyethylene solution by linear dichroism

Bengt Nordén
Chemical Physics Letters. Vol. 23 (2), p. 200-202
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1973

A semiempirical MO study of the electronic structure and excited states of the Tris(2,2′-bipyridyl)Iron(II) and Tris(glyoxal-Bis-N-methylimine)iron(II)Ions

J. Blomquist, Bengt Nordén, M. Sundbom
Theoretica Chimica Acta. Vol. 28 (4), p. 313-337
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1972

Directions of Moments and Assignments of pi -> pi* Transitions in Certain Biaryls from Polarized Spectroscopy on Oriented Films and from Molecular Orbital Calculations

Bengt Nordén, M. Sundbom, R. Hakansson
Acta Chemica Scandinavica. Vol. 26 (2), p. 429-&
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1972

Induced Optical Activity in Co(NH3)6(3+) and Co(en)3(3+) Upon Outer-Sphere Association with (+)-Tartarate2- and Other Chiral Anions

Bengt Nordén
Acta Chemica Scandinavica. Vol. 26 (1), p. 111-&
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1972

A Method for Sensitive Linear Dichroism Analysis of Metal Complexes Dissolved and Oriented in Organic Polymers

Bengt Nordén, A. Davidsson
Acta Chemica Scandinavica. Vol. 26 (2), p. 842-844
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1972

Circular Dichroism of Dihedral Rare Earth Carboxylates Chirally Stabilised in a Single-crystal

Bengt Nordén, I. Grenthe
Acta Chemica Scandinavica. Vol. 26 (1), p. 407-409
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1972

Polarised absorption spectra of benzene, naphtalene and anthracene obtained with a high sensitive linear dichroism technique

A. Davidsson, Bengt Nordén
Tetrahedron Letters (30), p. 3093-3096
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1972

High Sensitivity Linear Dichroism Spectrum of Tetraphenylporphyrin in Stretched Polyethylene

A. Davidsson, M. Gouterman, L.Y. Johansson et al
Acta Chemica Scandinavica. Vol. 26 (2), p. 840-841
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1972

Circular Dichroism Measurements on Oriented Optically Active Species

Bengt Nordén
Acta Chemica Scandinavica. Vol. 26 (5), p. 1763-1776
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1971

A Compound between Polyvinyl-alcohol and Copper(II) Ammines

Bengt Nordén
Acta Chemica Scandinavica. Vol. 25 (9), p. 3545-3546
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1971

Photoreaction between Trisethylenediamine Cobalt(III) (Co(en)3(3+)) and Ethylenediaminetetraacetate (H2Y(2-))

Bengt Nordén
Acta Chemica Scandinavica. Vol. 25 (7), p. 2776-2778
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1971

Linear Dichroism of Planar Molecules of High Symmetry

Bengt Nordén
Chemica Scripta. Vol. 1 (4), p. 145-148
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1971

Evidence for the Arrangement in the Outer Co-ordination Sphere of Dihedral Metal Complexes from Circular Dichroism Measurements on Oriented Films

Bengt Nordén
Acta Chemica Scandinavica. Vol. 25, p. 357-359
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1970

On the Dimerisation of the Acridine Orange Cation. A Potentiometric and a Spectrophotometric Proof that the Dimerisation Does Not Involve Counterions

Ragnar Larsson, Bengt Nordén
Acta Chemica Scandinavica. Vol. 24, p. 2583-2592
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1970

Circular Dichroism Measurements on Oriented Films Containing Dissymmetric Cobalt Complexes

Bengt Nordén, Ragnar Larsson
Acta Chem. Scand.. Vol. 24, p. 2681-2692
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1969

A Proof for Sterically Specific Outer Sphere Complex Formation with [Co(ethylendiamine)3]3+

Bengt Nordén
Acta Chem. Scand.. Vol. 23, p. 2925-2927
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Visar 3 forskningsprojekt

2016–2019

Biofysikaliska undersökningar av utsträckta konformationer av nukleinsyror

Bengt Nordén Fysikalisk kemi
Vetenskapsrådet (VR)

2012–2014

Mekanistiska studier av operativa proteiner för DNA-rekombination och ATP-syntes

Bengt Nordén Fysikalisk kemi
Vetenskapsrådet (VR)

2009–2014

Supramolecular Motive Power (SUMO)

Bengt Nordén Fysikalisk kemi
Europeiska kommissionen (EU)

8 publikationer finns