The cofactor ATP in DNA-RecA complexes is not intercalated between DNA bases
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Masayuki Takahashi

Journal of Molecular Recognition

0952-3499 (ISSN) 1099-1352 (eISSN)

Vol. 7 221-226

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08