Structure of methylene blue–DNA complexes studied by linear and circular dichroism spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1982

Författare

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Folke Tjerneld

Institutionen för fysikalisk kemi

Biopolymers

0006-3525 (ISSN) 1097-0282 (eISSN)

Vol. 21 9 1713-1734

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1002/bip.360210904

PubMed

7126754

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-13