UNSPECIFIC DNA-BINDING OF THE DNA-BINDING DOMAIN OF THE GLUCOCORTICOID RECEPTOR STUDIED WITH FLOW LINEAR DICHROISM
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Per Hagmar

Institutionen för fysikalisk kemi

K. Dahlman

M. Takahashi

J. Carlstedtduke

J. A. Gustafsson

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

FEBS Letters

0014-5793 (ISSN) 18733468 (eISSN)

Vol. 253 1-2 28-32

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1016/0014-5793(89)80922-6

Mer information

Skapat

2017-10-06