Circular Dichroism of Dihedral Rare Earth Carboxylates Chirally Stabilised in a Single-crystal
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1972

Författare

I. Grenthe

Acta Chemica Scandinavica

0904-213X (ISSN)

Vol. 26 1 407-409

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.3891/acta.chem.scand.26-0407

Mer information

Skapat

2017-10-10