Binding geometries of benzo[a]pyrenediol epoxide isomers covalently bound to DNA. Orientational distribution
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Magdalena Eriksson

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

B. Jernstrom

A. Graslund

Biochemistry

0006-2960 (ISSN) 1520-4995 (eISSN)

Vol. 27 4 1213-1221

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1021/bi00404a022

Mer information

Skapat

2017-10-06