Was natural β radioactivity of carbon-14 the origin of optical one-handedness in life?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Ridvan Tokay

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Jan Liljenzin

Institutionen för kärnkemi

S. Andersson

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

0236-5731 (ISSN) 1588-2780 (eISSN)

Vol. 104 6 337-348

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1007/bf02166220

Mer information

Skapat

2017-10-07