Structural transitions of chromatin at low salt concentrations: a flow linear dichroism study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Mikael Kubista

Institutionen för fysikalisk kemi

Torleif Härd

Institutionen för fysikalisk kemi

P. E. Nielsen

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Biochemistry

0006-2960 (ISSN) 1520-4995 (eISSN)

Vol. 24 23 6336-6342

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1021/bi00344a003

Mer information

Skapat

2017-10-06