Membrane Interactions of Cell-Penetrating Peptides
Kapitel i bok, 2007

Författare

Bengt Nordén

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Elin Esbjörner Winters

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Astrid Gräslund

Handbook of cell-Penetrating Peptides

109-137

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-0-8493-5090-0

Mer information

Skapat

2017-10-08