Comparisons of Circular Dichroism in Liquid Solution and in the Crystal State with Reference to Conformation of 3,3'- Bithienyls
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1974

Författare

R. Hakansson

E. Wiklund

Acta chemica Scandinavica. Series B: Organic chemistry and biochemistry

0302-4369 (ISSN)

Vol. B 28 6 695-696

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.3891/acta.chem.scand.28b-0695

Mer information

Skapat

2017-10-10