Molecular flexibility of extended and compacted polynucleosomes. A steady-state fluorescence polarization study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Torleif Härd

Institutionen för fysikalisk kemi

P. Nielsen

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

European Biophysics Journal

0175-7571 (ISSN) 1432-1017 (eISSN)

Vol. 16 4 231-241

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06