Short-circuiting the molecular wire: Cooperative binding of Delta- [Ru(phen)2dppz]2+ and Delta-[Rh(phi)2bipy]3+ to DNA
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

agents

photoinduced electron-transfer

complexes

distance

Författare

Per Lincoln

Institutionen för fysikalisk kemi

Eimer Tuite

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Journal of the American Chemical Society

0002-7863 (ISSN) 1520-5126 (eISSN)

Vol. 119 6 1454-1455

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1021/ja9631965

Mer information

Skapat

2017-10-06