Observation of a PNA-PNA-PNA triplex
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

dna

peptide nucleic-acid

strand displacement

Författare

Pernilla Wittung Stafshede

Institutionen för fysikalisk kemi

P. Nielsen

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Journal of the American Chemical Society

0002-7863 (ISSN) 1520-5126 (eISSN)

Vol. 119 13 3189-3190

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1021/ja964341h