ELECTROPHORETIC ORIENTATION OF DNA
Kapitel i bok, 1991

Författare

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Christer Elvingson

Institutionen för fysikalisk kemi

Mats Jonsson

Institutionen för fysikalisk kemi

Björn Åkerman

Institutionen för fysikalisk kemi

FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTROPHORESIS, SUPERCOMPUTING AND THE HUMAN GENOME

173-198
981-02-0273-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

981-02-0273-3

Mer information

Skapat

2017-10-07