Structural properties of the covalent (+)-anti-BPDE-poly(dG-dC)(dG-dC) complex
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Magdalena Eriksson

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

B. Jernstrom

A. Graslund

Biochemical Pharmacology

0006-2952 (ISSN)

Vol. 37 9 1859-1860

Ämneskategorier

Farmakologi och toxikologi

DOI

10.1016/0006-2952(88)90482-0

Mer information

Skapat

2017-10-06