Orientation and conformation of cell-penetrating peptide penetratin in phospholipid vesicle membranes determined by polarized-light spectroscopy.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Christina Hagelin

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Per Lincoln

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Bengt Nordén

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Journal of the American Chemical Society

0002-7863 (ISSN) 1520-5126 (eISSN)

Vol. 125 47 14214-14215

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06