ENANTIOPREFERENTIAL DNA-BINDING OF RU-II(1,10-PHENANTHROLINE)3 2+ STUDIED WITH LINEAR AND CIRCULAR-DICHROISM
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Catharina Hiort

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

A. Rodger

Journal of the American Chemical Society

0002-7863 (ISSN) 1520-5126 (eISSN)

Vol. 112 5 1971-1982

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1021/ja00161a050

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-13