Absorption anisotropy of cubic or randomly oriented chromophores in anisotropic solvents. Dispersion induced linear dichroism (DILD)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1981

Författare

Pieter E. Schipper

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Chemical Physics

0301-0104 (ISSN)

Vol. 57 3 365-375

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1016/0301-0104(81)80215-7

Mer information

Skapat

2017-10-07