Linear Dichroism of Planar Molecules of High Symmetry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1971

Författare

Chemica Scripta

0004-2056 (ISSN)

Vol. 1 4 145-148

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-10