Circular Dichroism Measurements on Oriented Optically Active Species
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1972

Författare

Acta Chemica Scandinavica

0904-213X (ISSN)

Vol. 26 1763-1776

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.3891/acta.chem.scand.26-1763