Electrophoretic orientation of large DNA in free solution
Kapitel i bok, 1994

Författare

Mats Jonsson

Institutionen för fysikalisk kemi

U Jacobsson

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Tore Eriksson

Institutionen för fysikalisk kemi

ESA SP-1132 (Sounding rocket experiments in fluid science and materials sciences) vol 4.

87-97
92-9092-104-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

92-9092-104-8

Mer information

Skapat

2017-10-06