Enhanced DNA strand exchange on positively charged liposomes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Karolin Frykholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Francesca Baldelli Bombelli

Bengt Nordén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Fredrik Westerlund

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Soft Matter

4 2500 - 2506

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07