Flow Oriented Linear Dichroism to probe Protein Orientation in Membrane Environments
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

A. Rodger

J. Rajendra

R. Marrington

Malin Ardhammar

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

J. Hirst

A. Gilbert

T. Dafforn

D. Halsall

C. Woolhead

C. Robinson

T. Pinheiro

J. Kazkauskaite

M. Seymour

N. Perez

M. Hannon

Physical Chemistry Chemical Physics

1463-9076 (ISSN) 1463-9084 (eISSN)

Vol. 4 16 4051-4057

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1039/b205080n

Mer information

Skapat

2017-10-07