Anthracycline-DNA interactions studied with linear dichroism and fluorescence spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Magdalena Eriksson

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Svante Eriksson

Institutionen för fysikalisk kemi

Biochemistry

0006-2960 (ISSN) 1520-4995 (eISSN)

Vol. 27 21 8144-8151

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1021/bi00421a024

Mer information

Skapat

2017-10-06