NEAR-ULTRAVIOLET ELECTRONIC-TRANSITIONS OF THE TRYPTOPHAN CHROMOPHORE - LINEAR DICHROISM, FLUORESCENCE ANISOTROPY, AND MAGNETIC CIRCULAR-DICHROISM SPECTRA OF SOME INDOLE-DERIVATIVES
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Bo Albinsson

Institutionen för fysikalisk kemi

Mikael Kubista

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

E. W. Thulstrup

Journal of Physical Chemistry

0022-3654 (ISSN)

Vol. 93 18 6646-6654

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1021/j100355a016

Mer information

Skapat

2017-10-06