Effects of proteolysis of the extending parts of the high-molecular-weight microtubule-associated proteins on interactions between microtubules
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

B. Friden

Jerker Nordh

Institutionen för fysikalisk kemi

M. Wallin

J. Deinum

Biochimica et Biophysica Acta

0006-3002 (ISSN)

Vol. 955 2 135-142

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1016/0167-4838(88)90187-2

Mer information

Skapat

2017-10-06