Binding of inert metal complexes to deoxyribonucleic acid detected by linear dichroism
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1976

Författare

F. Tjerneld

FEBS Letters

0014-5793 (ISSN)

Vol. 67 3 368-370

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1016/0014-5793(76)80566-2

Mer information

Skapat

2017-10-10