DNA-Drug Interactions
Kapitel i bok, 2000

Spectroscopy

CD spectra

DNA

Författare

Malin Ardhammar

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Tomas Kurucsev

Circular dichroism: principles and applications (Eds. Berova, N., Nakanishi, K. and Woody, R.W.)

741-768 (Chapter 26)
0-471-33003-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

0-471-33003-5

Mer information

Skapat

2017-10-08