Editorial: The Molecular Frontiers Foundation: Capturing the Interest of Young Minds
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Bengt Nordén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Angewandte Chemie - International Edition

1433-7851 (ISSN) 1521-3773 (eISSN)

Vol. 51 22 5262-5263

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1002/anie.201202899

Mer information

Skapat

2017-10-07