Formation of DNA Triple Helices by an Oligonucleotide Conjugated to a Fluorescent Ruthenium Complex
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Per Lincoln

Institutionen för fysikalisk kemi

G. N. Grimm

A. S. Boutorine

C. Hélène

Chem. Biochem

Vol. 3 324-331

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07