Luminescent Dipyridophenazine-Ruthenium Probes for Liposome Membranes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Frida Svensson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Minna Li

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Per Lincoln

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

J. Phys. Chem. B

Vol. 112 35 10969-10975

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06