Induced circular dichroism in nonintercalative DNA-drug complexes: sector rules for structural applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Mikael Kubista

Institutionen för fysikalisk kemi

Björn Åkerman

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Journal of Physical Chemistry

0022-3654 (ISSN)

Vol. 92 8 2352-2356

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1021/j100319a049

Mer information

Skapat

2017-10-07