Linear and Circular Dichroism Studies of π → π* Transitions in Steroidal Dienes and α, β-Unsaturated Ketones
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1979

Författare

J. Gawronski

T. Liljefors

Journal of the American Chemical Society

0002-7863 (ISSN) 1520-5126 (eISSN)

Vol. 101 19 5515-5522

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1021/ja00513a010

Mer information

Skapat

2017-10-10